Baka István köteteiről szóló ismertetések, kritikák

AZ OLDAL FELTÖLTÉSE FOLYAMATBAN VAN

MAGDOLNA-ZÁPOR [Versek.]
Budapest, 1975, Magvető Könyvkiadó. 57 p. /Új termés/

 • Új Könyvek. 1975. 23. sz.
 • Tandi Lajos: Költőavatás. = Délmagyarország, 1975. november 2. 7. p.
 • Zalán Tibor: Magdolna-zápor. (Vedd le a polcról). = Szegedi Egyetem, 1975. november 9.
 • Márkus Béla: Három verseskönyv. = Népszava, 1975. december 14. 8. p.
 • Virág F. Éva: Elsőkötetes szekszárdi költő. = Tolna Megyei Népújság, 1976. január 18. 9. p.
 • Alföldi Jenő: Képek, törvények. = Élet és Irodalom, 1976. január 31. 5. sz. 10. p.
 • Laczkó András: Gondolkodó szűkszavúság. = Napjaink, 1976. 2. 9. p.
 • Berkes Erzsébet: Elsőkötetes költőkről.= Magyar Nemzet, 1976. február 8. 13. p.
 • G. Kiss Valéria. = Alföld, 1976. március 3. sz. 74-75. p.
 • Zalán Tibor. = Forrás, 1976. április 4. sz. 86-87. p.
 • Kerék Imre. = Jelenkor, 1976. május 5. sz. 477-478. p.
 • Bata Imre: A költői kép vonzásában. = Új Írás, 1976. 6. sz. 111-112. p.
 • Tarján Tamás: Baka István. = Fiatal magyar költők. 1969-1978. (Szerk.: Vasy Géza.) Bp. 1980, Akadémiai Kiadó. 66-71. p. /Kortársaink./

TŰZBE VETETT EVANGÉLIUM [Versek.]
Budapest, 1981, Szépirodalmi Könyvkiadó. 57 p

 • Új Könyvek, 1981. 6. sz.
 • Polner Zoltán. = Csongrád Megyei Hírlap, 1981. április 24. 4. p.
 • Herbszt Zoltán. = Szegedi Egyetem, 1981. május 5. 4. p.
 • Bata Imre: Könyvszemle. = Népszabadság, 1981. május 19. 7. p.
 • Petri Csathó Ferenc. = Délmagyarország, 1981. június 5. 5. p.
 • [Ber]-kes [Erzsébet]. = Magyar Nemzet, 1981. július 14. 4. p.
 • Szakolczay Lajos. = Népszava, 1981. július 26. 11. p.
 • Lengyel Balázs: Második stációk. = Élet és Irodalom, 1981. 33. sz. augusztus 15. 11. p.
 • Kalász Márton. = Új Tükör, 1981. 33. sz. augusztus 16. 2. p.
 • Bezzeg János. = [Veszprémi] Napló, 1981. augusztus 29. 6. p.
 • Szakolczay Lajos. = Alföld, 1981. 10. sz. 80-82. p.
 • Görömbei András. = Tiszatáj, 1981. október, 10. sz. 100-102. p.
 • Veress Miklós: Baka István. = Mozgó Világ, 1981. 11. sz. 53. p.
 • Bay Endre: Perben a honért. = Dunatáj, 1981. 4. sz. november. 71-72. p.
 • Lengyel Balázs: Második stációk. = L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. Bp. 1982, Magvető Kiadó. 513-515. p.
 • Kerék Imre: Kétely és hit között. = Napjaink, 1982. 1. sz. 31. p.
 • Füzi László. = Forrás, 1982. 1. sz. 94-96. p.
 • Pintér Lajos: Szerkesztőség, kenyérbolt, fatelep. = Tiszatáj, 1982. 4. sz. 97-107. p.
 • Bakonyi István: Tűzbevetett hegedű. = Új Forrás, 1982. 5. sz. 78-79. p.
 • Szigeti Lajos Sándor: Kép és látomás vonzásában. = Jelenkor, 1982. szeptember. 851-854. p.
 • Füzi László. = F. L.: Az irodalom helyzettudata. Pécs, 1993, Jelenkor, 265-267. p.
 • Görömbei András: Baka István költészetéről – három tételben. = G. A.: A szavak értelme. Bp. 1996. Püski Kiadó Kft. 214-227. p.
 • Szakolczay Lajos. = Sz. L.: A csavargó esztétikája. Bp. 1996. Balassi Kiadó. 109-111. p.

SZEKSZÁRDI MISE [Elbeszélések, dráma.]
Budapest, 1984, Szépirodalmi Könyvkiadó. 112 p.

 • [Csapody Miklós]: Új Könyvek, 1984. 17. sz. (július. 2. sz.)
 • Polner Zoltán. = Délmagyarország, 1984. május 11.
 • Polner Zoltán. = Csongrád Megyei Hírlap, 1984. július 31. 4. p.
 • Tarján Tamás: Könyvszemle. = Népszabadság, 1984. augusztus 14. 7. p.
 • Polner Zoltán: Baka István új könyve. = Békés Megyei Népújság, 1984. augusztus 25. 2. p.
 • (K.E.). = Könyvvilág, 1984. szeptember. 29. p.
 • Vadai István.. = Szegedi Egyetem, 1984. október 23. 5. p.
 • Berkes Erzsébet: Tény, talány, technika. = Élet és Irodalom, 1984. október 24. 11. p.
 • [Sáringer Márta]: Baka István új könyve. = Tolna Megyei Népújság, 1984. október 30. 4. p.
 • Domonkos László: Idegen a városban. = Délmagyarország, 1984. október 31. 4. p.
 • Olasz Sándor. = Népszava, 1984. november 24. 10. p.
 • Pintér Lajos: „Séta a tilos területeken”. = Tiszatáj, 1984. 11. sz. 98-100. p.
 • Grezsa Ferenc. = Alföld, 1985. 2. sz. 72-74. p. Kötetben: Grezsa Ferenc: Termékenyítő műfajváltás. = G. F.: Vonzások és vallomások. Tanulmányok, kritikák. Szeged, 1999, Tiszatáj Alapítvány. 282-285. p. /Tiszatáj Könyvek./
 • Bay Endre: Kisvárosi mítoszok. = Dunatáj, 1985. 1. sz. február. 77-78. p.
 • Csordás Gábor. = Forrás, 1985. 6. sz. 90-91. p.
 • Dér Zoltán: Megér egy misét. = 7 Nap [Szabadka], 1985. június 14.
 • Pécsi Györgyi: A költő erőpróbája. = Napjaink, 1986. 6. sz. 33-34. p.
 • Fehér Katalin: A transzcendens mise és az angyalok tanácsa. = HÍD, 1988. 9.sz. 1160-1162. p.
 • Balassa Péter: A Szekszárdi misétől a makacs csárdásig. = Tiszatáj, 1996. szeptember. 71-73. p.
 • Balassa Péter: A Szekszárdi misétől a makacs csárdásig. Baka István egy novellájáról. = In B. P.: Tizenegy írás. Budapest, 1988, Magyar Írószövetség – Belvárosi Könyvkiadó. 46-49. p.
 • Pintér Lajos. = P. L.: A vadszeder útján. [Bp.], 1989, Magvető Könyvkiadó. 233-237. p.
 • Csapody Miklós: Szekszárdi mise. Baka István könyve. = Cs. M.: Késői ünnep. Tanulmányok és kritikák. Baka István emlékére. Budapest, 2008, Korona Kiadó. 36. p.

DÖBLING [Versek.]
[Bp.] Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985. 53 p.

 • Új Könyvek, 1985. 15. sz.
 • Polner Zoltán. = Csongrád Megyei Hírlap, 1985. ápr. 30. 6. p.
 • Domonkos László: Döbling. Baka István új verseskötetéről. = Délmagyarország, 1985. május 11. 6. p.
 • Darvasi László: Ravaszra készülő ujjak. = Szegedi Egyetem, 1985. június 8. 5. p.
 • Tarján Tamás: Könyvszemle. = Népszabadság, 1985. szeptember 17. 7. p.
 • Tamási Orosz János: Döbling. Baka István verseskötetéről. = Népszava, 1985. szeptember 28. 10. p.
 • Grezsa Ferenc. = Tiszatáj, 1985. 10. sz. 81-83. p.
 • Tűz Tamás: Döbling. (Baka István új könyvéről.) = Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1985. december 15.
 • Keresztury Tibor: Megtisztító őszinteség. = Napjaink, 1986.1. sz. 26-27. p.
 • Kerék Imre. = Dunatáj, 1986. 1. sz. február. 76-78. p.
 • Lengyel Balázs. = Kritika, 1986. 2. sz. 33. p.
 • Balázs Lengyel: The Poet and his Experience. = The New Hungarian Quarterly, vol. XXVII/101.1986. Spring. 154-155. p.
 • Görömbei András. = Alföld, 1986. 3. sz. 65-69. p.
 • Olasz Sándor. = Kortárs, 1986. 3. sz. 164-166. p.
 • N. Horváth Béla. = Jelenkor, 1986. 4. sz. 379-381. p.
 • P. Nagy István: „Végtelenből csak a határtalanba”. = HÍD, 1987. 3. sz. március. 421-423. p.
 • [Kötetben:] P. Nagy István: „Végtelenből csak a határtalanba”. Baka István első tíz éve. = In: P. Nagy István: Olvasólámpa. Jászberény, 2003, Új Színházért Alapítvány. 145-148. p.
 • Lengyel Balázs. = L. B.: Visszatérés. Esszék, tanulmányok. Pécs, 1990, Jelenkor Kiadó. 91-93. p.
 • Banner Géza: Az Isten-kép és létélmény. Baka István Döbling című kötetének elemzése. [Szakdolgozat.] (Témavezető: dr. Gyémánt Csilla.) = Szeged, 1994, JGYTF. 43 p.
 • Görömbei András: Baka István költészetéről – három tételben. = G. A.: A szavak értelme. Bp. 1996. Püski Kiadó Kft. 214-227. p.
 • Grezsa Ferenc: Tragikum katarzis nélkül. (Baka István: Döbling.) = G. F.: Vonzások és vallomások. Tanulmányok, kritikák. Szeged, 1999, Tiszatáj Alapítvány. 276-281. p. /Tiszatáj Könyvek./

A KISFIÚ ÉS A VÁMPÍROK [Kisregények, szomorújáték.]
Budapest, 1988, Szépirodalmi Könyvkiadó. 184 p.

 • Szabó Virág : „Mindenki vérszívóvá válik”. = Galaktika, 1987. 7. sz. 75. p.
 • Új Könyvek, 1988. 21. sz.
 • Varga Magdolna. = Új Auróra, 1988. 3. sz. 132-134. p.
 • Polner Zoltán. = Csongrád Megyei Hírlap, 1988. április 7. 4. p.
 • t.[öttős] g.[ábor]: Baka István új kötete. = Tolna Megyei Népújság, 1988. április 19. 4. p.
 • Rónay László: Baljóslatú novellák. = Magyar Hírlap, 1988. április 22. 9. p.
 • Tarján Tamás: Könyvszemle. = Népszabadság, 1988. április 26. 7. p.
 • Domonkos László: Fehér lovon megy a holt. = Délmagyarország, 1988. április 27. 5. p.
 • Géczi János: Kis(rém)regények. = Élet és Irodalom, 1988. 34. sz. augusztus 19. 11. p.
 • Fehér Katalin: A transzcendens mise és az angyalok tanácsa. = HÍD, 1988. 9. sz. 1160-1162. p.
 • Szepesi Attila. Új Tükör, 1988. 37. sz. szeptember 11. 2. p.
 • Nagy Sz. Péter. = Kortárs, 1988. 10. sz. 161-163. p.
 • Bakonyi István. = Alföld, 1989. 1. sz. 87-88. p.
 • Olasz Sándor. = Életünk, 1989. 1-2. sz. 83-85. p.
 • Baán Tibor. = Forrás, 1989. 3. sz. 87-89. p.
 • Kötetben: B. T.: Szerepválaszok. Esszék és tanulmányok 1988-2003. [Bp.], 2004, Orpheusz. 161-166. p.
 • Miklós Györffy: Chances and Failures. = The New Hungarian Quarterly, vol. XXX/114. 1989. Summer. 182-187. p.
 • Árpás Károly: A prózaíró költő – a költő prózája. = Új Forrás, 1989. 5. sz. október. 98-101. p.

ÉGTÁJAK CÉLKERESZTJÉN [Válogatott és új versek.]
Budapest, 1990, Szépirodalmi Könyvkiadó. 154 p.

 • Új Könyvek, 1990.14. sz.
 • Tamási Orosz János: Szilánkok egy gránitoszlopról. = Könyvvilág, 1990. 4. sz. 24. p.
 • Balog József: Tájak, keresztek. = Szegedi Egyetem, 1990. május 8. 5. p.
 • Mók Mihály. = Igen, 1990. 12. sz. június 8. 31. p.
 • Vasy Géza: Versekhez közelítve. = Népszava, 1990. június 16. 8. p.
 • Géczi János. A klasszicizálódó romantikus. = Élet és Irodalom, 1990. 26. sz. június 29. 10. p.
 • Árpás Károly: Vízmélyben gomolygó éj. = Forrás, 1990. szeptember. 87-90. p.
 • Varga Magdolna. = Tiszatáj, 1990. december. 91-94. p.
 • Kerék Imre. = Dunatáj, 1990. 4. sz. december. 65-67. p.
 • Iszlai Zoltán: Küzdelmes empátia. = Népszabadság, 1991. január 17.
 • Lengyel Balázs. = Kortárs, 1991. február. 154-157. p.
 • Baán Tibor: Szerepválaszok. = Új Írás, 1991. 4. sz. 115-120. p.
 • Kötetben: B. T.: Szerepválaszok. Esszék és tanulmányok 1988-2003. [Bp.], 2004, Orpheusz. 150-160. p.
 • Lator László – Varga Lajos Márton: Passio labirintusban. = Jelenkor, 1991. 6. sz. 571-574. p.
 • G. Kiss Valéria: „Lenn förtelem, fennen közöny”. = Alföld, 1991. 7. sz. 71-74. p.
 • Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. = Életünk, 1991. 7. sz. július.
 • Lator László: Baka István égtájai. = Holmi, 1991.10. sz. 1365-1369. p.
 • Kötetben: Lator László: Baka István égtájai. = In L.L.: Szigettenger. Költők, versek, barátaim. = Bp.1993, Európa Könyvkiadó. 299-309. p.
 • Lator László – Varga Lajos Márton: Passio labirintusban. = V. L. M.: Kritika két hangra. Bp. 1994, Pesti Szalon Könyvkiadó. 101-107. p. [Elhangzott: Bartók, 1991. 02. 25.]
 • Lengyel Balázs: A vers mai klasszikusai. Baka István, Bertók László, Takáts Gyula, Orbán Ottó. = L.B.: Két Róma. [Esszék.], Bp. 1995, Balassi Kiadó. 82-91. p.

BEAVATÁSOK [Versek, elbeszélések.]
Budapest, 1991, Pannon Könyvkiadó. 194 p.

 • Új Könyvek, 1990. 14. sz.
 • Árpás Károly: A prózaíró költő. = Délmagyarország, 1991. május 20.
 • Árpás Károly: A költő prózája. = Tolnai Népújság, 1991. június 8. 10. p.
 • Árpás Károly: Titkos utakon. = Tiszatáj, 1991. szeptember. 83-86. p.
 • Varga Magdolna: Transzcendens etüdök. = Forrás, 1991. szeptember. 106-108. p.
 • Árpás Magdolna. = Dunatáj, 1991. 4. sz. november. 77-78. p.
 • Varga Magdolna [Árpás K. – Varga M.]: Transzcendens etüdök. = Forrás, 1991. szeptember.
 • Mányoki Endre. = Kortárs, 1992. január. 93-94. p.
 • Sturm László: Síkok játéka. = Magyar Napló, 1992. július 10. 38-39. p.
 • Nádra Valéria. = Playboy, 1992. február. 14. p.
 • Bombitz Attilla. = In: Akit ismerünk, akit sohasem láttunk (irodalmi tanulmányok). Pozsony, 2005, Kalligram, 195-224. p.

FARKASOK ÓRÁJA [Versek.]
Szekszárd, 1992, Tolna M. Könyvtár, Szekszárd Város Önkormányzata. 75 p.

 • Új Könyvek, 1992. 14. sz.
 • Varsányi Anna: Farkasok órája. [Verselemzés.] = Tiszatáj, 1991. szeptember. 78-82. p.
 • Darvasi László: Yorick, Hamlet koponyájával. = Délmagyarország, 1992. június 12. 5. p.
 • Könyvajánló. = Napi Gazdaság, 1992. június 28.
 • Szepesi Attila: Yorick monológja. = Pesti Hírlap, 1992. június 30.
 • Hangyál [János]: Farkasokkal táncoló: Baka István kötetének margójára. = Tolnai Népújság, 1992. július 18. 8. p.
 • Ordas Iván. = Szekszárdi Vasárnap, 1992. július 26. 6. p.
 • Árpás Károly: A lírai szerepjátszás lehetősége Baka István Yorick monológjai című versciklusában. = Tiszatáj, 1992. augusztus. 60-73. p.
 • Árpás Károly. = Életünk, 1993/2.
 • Árpás Károly: Fekete bársonypárnán. = Forrás, 1992. október.
 • Olasz Sándor: „ez nem a te világod már, Yorick”. = Hitel, 1992. december. 104-106. p.
 • Keresztury Tibor – Mészáros Sándor. = Szövegkijáratok. Bp. 1992, Széphalom Könyvműhely. 84. p.
 • Horpácsi Sándor: Olvasásra ajánljuk. = Új Néplap, 1993. január 23.
 • Horpácsi Sándor: Baka István: Farkasok órája. = Észak Magyarország, 1993. január 30. 9. p.
 • Varga Magdolna. = Életünk, 1993. február. 184-187. p.
 • Balog József. = Kritika, 1993. 3. sz. 42-43. p.
 • N. Horváth Béla: Látkép Helsingőrből. = Jelenkor, 1993. március. 274-276. p.
  Kötetben: In: H. B, N.: Műközelben. Budapest, 1999, Korona. 105-116. pp.
 • Szakolczay Lajos. = Új Magyarország, 1993. március 9. 11. p.
 • Gergely Hajdú: Heirs and Heretics. = The Hungarian Quarterly, vol. 34/129. 1993. Spring. 133-140. p.
 • Vasy Géza: Versekhez közelítve. V. = Forrás, 1993. 4. sz. 88-90. p.
 • Kötetben: Vasy Géza: Versekhez közelítve. = In V. G.: Versekhez közelítve. Miskolc, 2006, Felsőmagyarországi Kiadó.
 • Két bírálat egy könyvről. Pór Judit: Szárnyaló kétségbeesés. = Holmi, 1993. május. 733-739. p.
 • Két bírálat egy könyvről. Vörös István: Bovaryné keze. = Holmi, 1993. május. 733-739. p.
 • Emőkey István: A hagyomány vonzásában. = Magyar Napló, 1993. 11. sz. május 28. 38-39. p.
 • -tf-: Farkasok költője. = Tolnai Népújság, 1993. július 24. 11. p.
 • Pécsi Györgyi. = Alföld, 1993. július. 78-79. p.
 • Szilágyi Márton: Baka István jelenései. = Holmi, 1993. 8. sz. 1137-1141. p. Kötetben: Szilágyi Márton: István jelenései. (Baka István költészetéről) = In: Sz. M.: Kritikai berek. Bp. 1995, József Attila Kör, Balassi Kiadó. 47-58. p.
 • Görömbei András. = Tiszatáj, 1993. október. 84. p.
 • Farkas László: Halálfélelem, életszeretet (Baka István: Farkasok órája). = Kortárs, 1994/5. 98. p.
 • Lator László: Első személyben. Baka István: Farkasok órája. [Verselemzés.] = Mozgó Világ, 1995. 5. sz. 105-106. p.
 • Pór Judit: Szárnyaló kétségbeesés. = P. J.: Lóháton Rómában. [Esszék.] [Bp.], 1996, Sík Kiadó. 139-146. p.
 • Görömbei András: Baka István költészetéről – három tételben. = G. A.: A szavak értelme. Bp., 1996, Püski Kiadó Kft. 214-227. p.
 • Lator László: Első személyben. = L. L.: Kakasfej vagy filozófia. Bp., 2000, Európa. 96-104. pp.

SZTYEPAN PEHOTNIJ TESTAMENTUMA [Versek.]
Pécs, 1994, Jelenkor Kiadó. 64 p. /Élő Irodalom./

 • Tarján Tamás: Könyvbölcső. = Népszabadság, 1994. április 30. 35. p.
 • Új Könyvek, 1994. 8. sz.
 • Farkas László: Halálfélelem, életszeretet. = Kortárs, 1994. május. 98-102. p.
 • Bodor Béla: Könyvhét. = Élet és Irodalom, 1994. június 3.
 • Vasy Géza: Vers és végrendelet. = Heti Nemzeti Újság, 1994. június 17. 10. p.
 • (osztovits): „Baltaként rándul a szív”. Baka István versei. = Magyar Nemzet, 1994. július 6. 10. p.
 • Bazsányi Sándor: A költő démonai. = Alföld, 1994. augusztus. 70-73. p.
 • Fried István: Van Gogh szalmaszéke. = Tiszatáj, 1994. augusztus. 59-72. p.
 • Bombitz Attila: Rejtőzködések. (Baka István lírájáról új kötete kapcsán.) = Tiszatáj, 1994. augusztus. 73-77. p.
 • Szekér Endre: „Csukd be a század ablakát.”. = Forrás, 1994. augusztus. 97-100. p.
 • Liptai Csilla. = Vigília, 1994. augusztus. 635-636. p.
 • Kántor Péter: Levél kritika helyett. = Holmi, 1994. szeptember. 1365. p.
 • Kun Árpád: Egy példázat. (B.I.: „Egy csepp méz” a „Sztyepan Pehotnij testamentuma” című kötetéből.) = Holmi, 1994. szeptember. 1365-1369. p.
 • Fabulya Andrea: A szigetekre szánon. = Tiszatáj, 1994. október. 76-79. p.
 • Szitányi György: Gyaloghagyaték. = Élet és Irodalom, 1994. november 25.
 • Varga Magdolna. = Életünk, 1994. december. 1105-1106. p.
 • Lengyel András: „Az Apokalipszis realizmusa”. = Életünk, 1994. december. 1107-1109. p.
 • Gróh Gáspár. = Hitel, 1994. december. 95-98. p.. Kötetben: Gróh Gáspár: Tragikus ragyogás = In. G. G.: Egymásért vagyunk. Tanulmányok, kritikák. Budapest, 2000, Kortárs Kiadó, 82-86. p.
 • Kálmán C. György: Áthelyezések. = Beszélő, 1994. december 15. 19-20. p.
 • Kanizsai Dávid [Szakolczay Lajos]: „Éjlik mindörökre”. = Kortárs, 1995. február. 99-103. p.
 • Budai Katalin: „e vers megírja azt, aki e verset írja”. = Jelenkor, 1995. március. 276-278. p.
 • Árpás Károly: Baka István testamentuma. = Dunatáj, 1995. 1. sz. április. 76-78. p.
 • 7-en egy könyvről 7 mondatban. (Balassa Péter, Csiki László, Csuhai István, Fáy Miklós, Füzi László, Orsós László Jakab, Parti Nagy Lajos.) = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1995. május. 16-20. p.
 • H. Nagy Péter.: A tradíció szinkronitása. = Iskolakultúra, 1995. 22. sz.
 • Ю. П. Гусев: Иштван Бака: Завещание Степана Пехотного. = Диапазон. (Вестник Иностранной Литературы) 1995/2.
 • Szőke Katalin: Sztyepan Pehotnijról – oroszul = Tiszatáj, 1996. szeptember. 114. p.
 • [Gusev, Urij Pavlovič] Guszev, Jurij: Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma. [Bev., ford.: Szőke Katalin.] = Tiszatáj, 1996. szeptember. 114-118. p.
 • Füzi László: Hét mondat Baka István Sztyepan Pehotnij testamentuma című versciklusáról. = F. L.: Balvégzetű évtized? Esszék, tanulmányok. Pozsony, 1996, Kalligram Könyvkiadó. 153-154. p.
 • [Szőke Katalin] Sëke, K.: Stihotvoreniâ Stepana Pehotnogo. /Smena masok perevodčika i poeta./ = Slavica. 28. 1997. 153-162.
 • Nagy Gábor: Szöveghagyomány és költői hagyaték (Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma), Életünk, 2000/11‑12. 1030–1044. p.
 • P. Nagy István: Meztelen bohóc. = In: P. Nagy István: Olvasólámpa. Jászberény, 2003, Új Színházért Alapítvány.
 • Szekér Endre: Baka István és Sztyepan Pehotnij. = In: Sz. E.: A stílus – az író. Bécs-Kecskemét integratio, 2003. 73-75. p.
 • Legeza Ilona. = Legeza Ilona honlapja, http://legeza.oszk.hu http://legeza.oszk.hu/index.html
 • Лариса Васильева: А. П. Чехов и Иштван Бака. Имя свое и чужое. = Иностранная литература 2013, 4.

NOVEMBER ANGYALÁHOZ [Versek.]
Pécs, 1995, Jelenkor Kiadó. 57 p. /Élő Irodalom./

 • Új Könyvek, 1995. 11. sz.
 • Osztovits Ágnes: Tiszatáj. [Folyóiratszemle. Baka István, Vasy Géza, Péter László műveiről.] = Magyar Nemzet, 1995. május 8.
 • Cseri László: Az Ünnepi Könyvhét és a Jelenkor Kiadó. [Mészöly Miklós: Hamisregény, Baka István: November angyalához, Parti Nagy Lajos: Esti kréta.] = Új Dunatáj, 1995. május 13.
 • Sa [László]:„ …hát beszakad az asztal.” = Beszélő, 1995. 21. sz. május 25. 39. p.
 • Panek József: Könyvheti ajánlat. = Délmagyarország, 1995. május 31.
 • Géczi János: Baka István rózsája. = Új Forrás, 1995. június 12-18. p.
 • Géczi János: Baka István rózsája. = G. J.: Esszék. 1995, Orpheusz Könyvkiadó Kft. 174-179. p. /Orpheusz Könyvek./
 • Bodor Béla: Könyvheti ex libris. = Élet és Irodalom, 1995. június 2.
 • Rigó Béla: Baka István könyvheti verseskötete. = Délmagyarország 1995. június 15. 6. p.
 • Károlyi Csaba: Kin. = Népszabadság, 1995. június 16. 15. p.
 • Wirth Imre: Vadszőlő és emlékezet. = Élet és Irodalom, 1995. július 28. 14. p.
 • Bogdán László: Tükrök, maszkok és démomok. Baka Istvánról, félálomban. = A Hét, 1995. július 28.
 • Dérczy Péter: „sírva az egész”. = Pannonhalmi Szemle, 1995. 3. sz. szeptember. 110-113. p.
 • Fenyvesi Félix Lajos: Egyre komorabb látomások. = Új Magyarország, 1995. október 7.
 • Varga Magdolna. = Forrás, 1995. október. 55-59. p.
 • Nagy Gábor: Őszi mise. = Új Forrás, 1995. 9. sz. november. 51-56. p.
 • Ekler Andrea: Akkor nyitom, ha becsukom a szemem. = Magyar Napló, 1995. 11. sz. november. 42. p.
 • Szekér Endre. = Kritika, 1995. november. 41-42. p.
 • Olasz Sándor. = Hitel, 1995. november. 106-109. p.
 • Márkus Béla. = Hitel, 1995. november.
 • Fried István: Baka István „benső világtere”. = Tiszatáj, 1995. november. 34-49. p.
 • Árpás Károly: A fohászkodó. = Tiszatáj, 1995. november. 50-56. p.
 • Füzi László: Szerepversek – sorsversek. = Jelenkor, 1995. december. 1120-1125. p.
 • Lengyel András. = Szeged, 1995. július-december. 142-143. p.
 • Bányai János: Yorick, Pehotnij. (Baka István, 1948-1995). = Magyar Szó [Újvidék], 1995. szeptember 30.
 • Bányai János: Yorick, Pehotnij. (Baka István, 1948-1995). = HÍD, 1996. január. 137-139. p.
 • Szepesi Attila: November angyalához. (Pasztellkép Baka Istvánról.) [Fotóval.] = Műhely, 1996/1-2. 88-90. p.
 • Varga Károly [= Árpás Károly]: Baka István újabb versei – November angyalához. = Új Dunatáj, 1996. 2. sz. június 52-59. p.
 • [?]: November angyalához. = Vigília, 1996. október.
 • Füzi László: Szerepversek – sorsversek. = F. L.: Balvégzetű évtized? Esszék, tanulmányok. Pozsony, 1996, Kalligram Könyvkiadó. 88-95. p.
 • Karádi Zsolt. = Kortárs, 1997. január. 92-94. p.
 • Ekler Andrea: Akkor nyitom, ha becsukom szemem. Baka István: November angyalához. = In: E. A.: Létra az örökléthez. Budapest, 2004, Magyar Napló. [103-105. p.]

TÁJKÉP FOHÁSSZAL (Versek 1969-1995.)
Pécs, 1996, Jelenkor Kiadó. 324 p. /Élő Irodalom./

 • [Fodor András]. Az Ünnepi Könyvhét kiadványa. = Új Könyvek, 1996. 12. sz. 103. p.
 • Baka István: Tájkép fohásszal. Versek 1969–1995. = A Jelenkor Kiadó honlapján.
 • Bazsányi Sándor: Baka István Örök Szürete. Az ÉS könyve – a Könyvhéten. = Élet és Irodalom, 1996. május 31. 13. p.
 • Fenyvesi Félix Lajos. = Új Magyarország, 1996. június 13. 8. p.
 • Ágoston Zoltán. = Népszabadság, 1996. június 1.
 • Zalán Tibor: Könyvflekken. = Szivárvány, 1996/2. 49.sz. 157-158. p.
 • Gacsályi József: „Lapozz föl engem és leszek”. Gondolatok Baka István Tájkép fohásszal című kötetének olvasásakor. = Új Dunatáj, 1996. 2. sz. június. 60-63. p.
 • Papp Ágnes Klára: Szépség és harmónia hermeneutikája. Baka István: Tájkép fohásszal című kötetéről. = Nappali Ház, 1996. 4. sz.75-79. p.
 • Árpás Károly: „Tájkép fohásszal.” Baka István-versek 1969-1995. = Életünk, 1996/11-12.
 • George Gömöri: István Baka. Tájkép fohásszal. = World Literature Today, [Oklahoma, USA.] Winter 1997 issue.
 • Vörös István. = Kritika, 1997. január. 42-43. p.
 • Rába György: Sátán és Isten foglya. = Holmi, 1997. február. 284-289. p. = Szabad Föld, 1999. december 14. 15. p.
 • „Lapozz föl engem és leszek”. Gondolatok Baka István Tájkép fohásszal című kötetének olvasásakor. = In: Gacsályi József: Meditáció és beszélgetés. Szekszárd, 2002, Illyés Gyula Megyei Könyvtár. 68-72. p.
 • Legeza Ilona. = legeza.oszk.hu
 • Árpás Károly: Baka István titka. = Pad, 2004. 2. sz. 27-33. p.

KORMOS ISTVÁN ÉS BAKA ISTVÁN VERSEI
[Vál. és utószó: Lator László.]
Budapest, 1998, Unikornis Kiadó. 254 p. /A Magyar Költészet Kincsestára, 66./

 • “Bolondkandúr” értékelése. = Moly, 2014. április 16.

AZ IDŐ TÉRKÉPJELEI [Esszék, tárcák.]
[Vál. és sajtó alá rend.: Bombitz Attila.]
Pécs, 1999, Jelenkor Kiadó. 124 p. /Élő Irodalom./

 • Sajó László: Őt és feles. Bakával a meccsen. = Magyar Narancs, 1999. április 22. 36-37. p.
 • Gajdó Ágnes: „…a felemás zoknim én vagyok”. = Szegedi Egyetem, 1999. április 23. 12. p.
 • M. Nagy Miklós: Tragikum és derű. = Élet és Irodalom, 1999. október 1. 15. p. /Ketten egy könyvről./
 • Peer Krisztián: Kortársunk vesszőparipája. = Élet és Irodalom, 1999. október 1. 15. p. /Ketten egy könyvről./
 • Gajdó Ágnes: „…a felemás zoknim én vagyok”. = Tiszatáj, 1999. december. 109-112. p.
 • d[icső] zs[olt] . = Szekszárdi Vasárnap, 2000. február 27.
 • Karádi Zsolt: “…kívül kerülni mindenen”. (Baka István: Az idő térképjelei). = Hitel, 2000. 3. 103–106. p.

SZTYEPAN PEHOTNIJ TESTAMENTUMA = ЗАВЕЩАНИЕ СТЕПАНА ПЕХОТНОГО
[Ford. Jurij P. Guszev; utószó: Szőke Katalin; ill. Pataki Ferenc és Révész Róbert]
Szeged, 2001, Tiszatáj Alapítvány, 127 p. /Tiszatáj könyvek/

BAKA ISTVÁN MŰVEI. VERSEK
[A szöveget gond. és az utósz. írta: Bombitz Attila.]
Szeged, 2003, Tiszatáj Könyvek, 475 p. /Baka istván művei./

 • H[ollósi] Zs[olt]: Egy összegző klasszikus kötete. A versekkel Baka-életműsorozatot indított a Tiszatáj. = Délmagyarország, 2003. december 4. 7. p.
 • Fazekas Ágnes: „Az egyik zoknim hagyományos, a másik avantgárd”. Bemutatták Baka István életműkiadásának első kötetét. = Linklap. Az SZTE Médiatudományi Tanszékének online magazinja, 2004. február 24.
 • Vasy Géza: Tragikumra hangszerelve. = Új KönyvPiac, 2004. február 12.
 • Handi Péter: Baka István fényjelei. = Európai kulturális füzetek, 2004. 13. [15?] sz. 69. p.
 • Bodor Béla: Baka István. „…kemény hullámú lobbal ég…”. (Baka istván: Versek). = Holmi, 2005. március. 334-353. p.
 • Papp Ágnes Klára: „A labirintus én vagyok”. = Élet és Irodalom, 2006. március 17. 26. p.
 • Bodor Béla: Baka István. „…kemény hullámú lobbal ég…”. = In: B. B.: Alakok. Budapest, 2006, Tipp-Cult Kft. 171-204. p.
 • Szekeres Nikoletta: „van egy Baka” – Interjú Olasz Sándorral a Baka-életmű kiadása kapcsán = Irodalmi Jelen, 2009. január 2.
 • Árpás Károly: Baka István titka. = Életünk, 1996. 11-12. sz.

SELECTED POEMS
[Edit. by Thomas Kabdebó; transl.by Peter Zollman; introd. by Sándor Olasz]
Northern Ireland, 2003, Abbey Press, 48 p.

 • Handi Péter: Baka István fényjelei. = Európai kulturális füzetek, 2004. 13. [15?] sz. 69. p.
 • Bocsor Péter: Selected Poems. = Tiszatáj, 2005. december. 91-93. p.

BAKA ISTVÁN MŰVEI. PRÓZA, DRÁMA
[A szöveget gond. és az utósz. írta: Bombitz Attila.]
Szeged, 2005, Tiszatáj Könyvek, 337 p. /Baka István művei./

 • Árpás Károly: A kincstár bővülése (Új kötet a Baka-művek sorozatból). = Szeged, 2005/9-10.
 • Hollósi Zsolt: Baka István prózái és drámái. = Délmagyarország, 2005. szeptember 22.
 • Papp Ágnes Klára: „A labirintus én vagyok”. = Élet és Irodalom, 2006. március 17. 26. p.
 • Pécsi Györgyi: Baka István művei. Próza, dráma. = Magyar Katolikus Rádió, 2005. november 10. (Meghívó c. műsor) Ism. 2005. november 12.
 • Bedecs László: Ördög és pokol. = Új KönyvPiac, 2005. dec.04..
 • Kiss Hermina: Rend a labirintusban. = Hitel, 2007. április.
 • Szekeres Nikoletta: „van egy Baka” – Interjú Olasz Sándorral a Baka-életmű kiadása kapcsán = Irodalmi Jelen, 2009. január 2.

BAKA ISTVÁN MŰVEI. PUBLICISZTIKÁK, BESZÉLGETÉSEK
[A szöveget gond. és az utósz. írta: Bombitz Attila.]
Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek, 352 p. /Baka István művei./

 • Árpás Károly: Egy vállalkozás, amelynek még nincs vége! Gondolatok Baka István Publicisztikák, beszélgetések című kötetéről. = Új Dunatáj 2006/4, december. / Sulinet
 • Szilasi László: Aki a metaforára tette fel az életét. = Élet és Irodalom, 2006. november 10.
 • Gajdó Ágnes: „…hiszek az angyalokban” Baka István: Publicisztikák, beszélgetések. = Jelenkor, 2007. január. 105. p.
 • A Tiszatáj ajánlata. Bombitz Attila: A kötet utószava. = On: litera.hu
 • Nagy Márta: Színről színre látni. = Forrás, 2007. június. 109-112. p.
 • Szekeres Nikoletta: „van egy Baka” – Interjú Olasz Sándorral a Baka-életmű kiadása kapcsán = Irodalmi Jelen, 2009. január 2.
 • Nagy Gábor: A diktátorok ágyasaitól a felemás zokniig. A példa retorikai eszköze Baka István publicisztikáiban. [Kézirat.] = Elhangzott 2010. ápr. 16-án Egerben, az Irodalom a publicisztikában c. konferencián.
 • Szív Ernő: Baka István könyve. = Délmagyarország, 2011. április 23. 24. p.

BAKA ISTVÁN MŰVEI. MŰFORDÍTÁSOK I.
[Válogatta, a jegyzeteket és az utószót írta: Szőke Katalin; A szöveget gondozta: Bombitz Attila.]
Szeged, 2008, Tiszatáj Könyvek, 482 p. /Baka István művei. /
és
BAKA ISTVÁN MŰVEI. MŰFORDÍTÁSOK II.
[Válogatta, a jegyzeteket és az utószót írta: Szőke Katalin; A szöveget gondozta: Bombitz Attila.]
Szeged, 2008, Tiszatáj Könyvek, 455 p. /Baka István művei. /

 • Szőke Katalin: Baka István műfordításai. = Új KönyvPiac, 2008. június.10-11. p.
 • Arany Mihály: Megjelentek Baka István műfordításai. = www.szegedma.hu 2008. június 11
 • Szőke Katalin: Baka István műfordításai. Orosz költészet. = Tiszatáj, 2008. július. 51-55. p.
 • Fabulya Andrea: A szótár él. Baka István műfordításairól. = Szeged, 2008. július. 44-45. p.
 • M. Nagy Miklós: Az este szépsége és a napszentület. = Élet és Irodalom, 2008. október 3.
 • Kalavszky Zsófia: „Az én Moszkvámban kupolák ragyognak”. = Élet és Irodalom, 2008. október 3.
 • Árpás Károly: Teljesség és hiányok. Gondolatok Baka István Műfordítások I-III. megjelenése kapcsán. = Szeged, 2009/6.
 • Árpás Károly: Teljesség és hiányok. Gondolatok Baka István Műfordítások I-III. megjelenése kapcsán. = Új Dunatáj, 2009. december, 4. sz. 39-43.p.
 • Mihaly Peter: Novaja sztranyica v hronyike russzko-vengerszkogo poetyicseszkogo perevoda. Perevodi Istvana Baki. = Studia Slavica Hung. 54/1 (2009) sztr.145-159.

BAKA ISTVÁN MŰVEI. MŰFORDÍTÁSOK III.
[Válogatta, a jegyzeteket és az utószót írta: Szőke Katalin; A szöveget gondozta: Bombitz Attila.]
Szeged, 2009, Tiszatáj Könyvek, 361 p. /Baka István művei. /

 • Szekeres Nikoletta: “van egy Baka…” Interjú Olasz Sándorral a Baka-életmű kiadása kapcsán. = Irodalmi Jelen, 2009. február 1.
 • Baka István: Műfordítások III. = litera.hu 2009. június 03.
 • [A 80. Ünnepi Könyvhétre megjelent Műfordítások III. című kötettel teljessé vált…] = Népszava Online, 2009. június 05.
 • Elkészült a Baka István-életműsorozat utolsó darabja. = Új Könyvpiac, 2009. június 06.
 • Arany Mihály: Könyvbemutató: Teljes a Baka-életműsorozat. = Szegedma, 2009. június 6.
 • Baka István író, költő életmű sorozatának utolsó darabja. = Népszabadság online, 2009. június 06.
 • Árpás Károly: Teljesség és hiányok. Gondolatok Baka István Műfordítások I-III. megjelenése kapcsán. = Szeged, 2009/6.
 • Árpás Károly: Teljesség és hiányok. Gondolatok Baka István Műfordítások I-III. megjelenése kapcsán. = Új Dunatáj, 2009. december, 4. sz. 39-43.p.

ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEK
[Szerkesztette, a szöveget gond. és az utósz. írta: Bombitz Attila.]
Budapest-Pozsony, 2016, Kalligram, 566 p.

 • Bazsányi Sándor: A harmadik. [Az ÉS könyve májusban.] = Élet és Irodalom, 2016. május 20. 21. p.
 • K. B.: Újabb kötettel bővült a Baka István életműsorozat. = TEOL, 2016. május 26.
 • Nagypál István: Sztyepan Pehotnij talán utolsó versei. = Kortárs online, 2017. április 25.
 • Kemsei István: Baka István / Összegyűjtött versek. = Kortárs, 2017. április. 89-91. p.