Bemutatkozás

Az Alapítvány az 1995-ben elhunyt Baka István költő, író, műfordító szellemi és tárgyi örökségének közkinccsé tétele érdekében jött létre 1998-ban. E szűkebb szándék mellett az alapítók fontosnak tartják, hogy az alapítvány – közhasznú szervezetként – a magyar kultúra nagyobb egészének szolgálatába álljon.

Az Alapítvány céljai

Általánosan:
– A magyar irodalom és a hozzá kötődő társművészetek (képzőművészet, színház- és filmművészet, zene) értékeinek bemutatása, népszerűsítése, különös tekintettel a XX. század második felétől kezdődően létrejött alkotásokra.
– Ezen művek alkotóinak, előadóművészeinek, és a munkájukat segítő művelődési intézmények tevékenységének támogatása.
– A műfordítás fontosságának hangsúlyozása, magyar művek idegen nyelvekre és idegen nyelvű művek magyarra fordításának ösztönzése.

Különösen:
– Baka István költő, író, műfordító, folyóirat-szerkesztő alakjának megidézése, műveinek hozzáférhetővé tétele annak érdekében, hogy életműve a nemzeti kultúra szerves részévé, annak eleven hagyományává váljék.

E főbb célok megvalósítása érdekében:
– rendezvénysorozatok (előadóestek, konferenciák, könyvpremierek, szavalóversenyek, színházi előadások, kiállítások) szervezése vagy támogatása,
– az életművet bemutató könyvek illetve elektronikus-virtuális adathordozók (hanglemez, CD, Internet-kiállítás, rádió- és TV-felvételek) megjelenésének elősegítése,
– az életműhöz valamilyen formában kötődő pályázatok meghirdetése vagy támogatása,
– fontosabb évfordulókról való megemlékezés.

Az Alapítvány jellege
Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai és külföldi természetes illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság csatlakozhat, ha az alapítványi célokkal egyetért.

A csatlakozás történhet pénzbeli hozzájárulással és vagyontárgyak vagy személyes munkavégzés felajánlásával.

Külföldi csatlakozás, felajánlás esetén az alapítvány részére nyújtott, kamatozó devizaszámlára érkező adomány devizában is felhasználható.