Bemutatkozás

Az Alapítvány az 1995-ben elhunyt Baka István költő, író, műfordító szellemi és tárgyi örökségének közkinccsé tétele érdekében jött létre 1998-ban. E szűkebb szándék mellett az alapítók fontosnak tartják, hogy az alapítvány – közhasznú szervezetként – a magyar kultúra nagyobb egészének szolgálatába álljon.

Az Alapítvány céljai

Általánosan:
– A magyar irodalom és a hozzá kötődő társművészetek (képzőművészet, színház- és filmművészet, zene) értékeinek bemutatása, népszerűsítése, különös tekintettel a XX. század második felétől kezdődően létrejött alkotásokra.
– Ezen művek alkotóinak, előadóművészeinek, és a munkájukat segítő művelődési intézmények tevékenységének támogatása.
– A műfordítás fontosságának hangsúlyozása, magyar művek idegen nyelvekre és idegen nyelvű művek magyarra fordításának ösztönzése.

Különösen:
– Baka István költő, író, műfordító, folyóirat-szerkesztő alakjának megidézése, műveinek hozzáférhetővé tétele annak érdekében, hogy életműve a nemzeti kultúra szerves részévé, annak eleven hagyományává váljék.

E főbb célok megvalósítása érdekében:
– rendezvénysorozatok (előadóestek, konferenciák, könyvpremierek, szavalóversenyek, színházi előadások, kiállítások) szervezése vagy támogatása,
– az életművet bemutató könyvek illetve elektronikus-virtuális adathordozók (hanglemez, CD, Internet-kiállítás, rádió- és TV-felvételek) megjelenésének elősegítése,
– az életműhöz valamilyen formában kötődő pályázatok meghirdetése vagy támogatása,
– fontosabb évfordulókról való megemlékezés.

Az Alapítvány jellege
Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai és külföldi természetes illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság csatlakozhat, ha az alapítványi célokkal egyetért.

A csatlakozás történhet pénzbeli hozzájárulással és vagyontárgyak vagy személyes munkavégzés felajánlásával.

Külföldi csatlakozás, felajánlás esetén az alapítvány részére nyújtott, kamatozó devizaszámlára érkező adomány devizában is felhasználható.

Az alapítvány közhasznú szervezet. Ennek érdekében vállalja, hogyaz 1997. évi CLVI. tv.26.§ c pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül a következőket végzi:

– „3.tudományos tevékenység, kutatás”
– „4.nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,”
– „5.kulturális tevékenység,”
– „6.kulturális örökség megóvása”,

Az alapítvány támogatóit megilletik mindazok az adókedvezmények, amelyeket a közhasznú szervezetek működéséről szóló törvény lehetővé tesz.