Fülszöveg

Baka István költői életművének legteljesebb gyűjteménye az Összegyűjtött versek. Szerkesztői és szöveggondozói elveiben az Összegyűjtött versek követi a Tiszatáj kiadó Baka István életművét megjelentető sorozatának Versek (2003) kötetét. A költői életmű lényegi részét jelen kiadásban is a Jelenkor kiadónál megjelent Tájkép fohásszal (1996) című posztumusz kötet alkotja, melynek tartalomjegyzékét gépiratos formában még Baka István állította össze. A megjelent kötet azonban további két verset is tartalmazott, melyek nem szerepeltek a költői „testamentumban”. A Tiszatáj életműsorozatában e két vers, a Rapszódia és a Sellő-szonett már kikerült a Tájkép fohásszal „Új versek” ciklusából, és a függelékben voltak olvashatók. A függelék a Tájkép fohásszal eredeti, szerzői intenciójú kompaktságát és zártságát kívánta ellensúlyozni a Baka által fel nem vett, de életében megjelent, valamint a hagyatékában 2003-ig talált versek, változatok és vázlatok közlésével. Jelen kiadás függeléke az azóta előkerült kéziratok és gépiratok közlésével bővült, valamint azokkal a korai versekkel, amelyek publikálásához a jogörökös a Versek szöveggondozásakor mégnem járult hozzá.

Bombitz Attila

————————————————————————
(Baka István Összegyűjtött versek című kötetéből)

      Előző oldal