Fülszöveg

Baka István életműsorozatát indítjuk ezzel a kötettel. Terveink szerint évente jelenik meg majd egy-egy könyv; jövőre a Próza, dráma, majd a Műfordítások és Publicisztikai írások.
Az első kötet Baka István költeményeinek eddigi legteljesebb gyűjteményét tartalmazza. A versek gerincét a Tájkép fohásszal 1996-os kiadása alkotja, mely bár posztumusz műként látott napvilágot, tartalmát még Baka állította össze.
Kötetünk függeléke a Tájkép fohásszal eredeti kompaktságát és zártságát hivatott ellensúlyozni az oda fel nem vett, de Baka életében megjelent, valamint a hagyatékból előkerült versek, változatok és vázlatok közlésével.