Arcképvázlatok, portrék, visszaemlékezések

AZ OLDAL FELTÖLTÉSE FOLYAMATBAN VAN

1972

 • Alexa Károly: Bemutatás. = Kortárs, 1972. szeptember. 1412. p. [B. I. rövid önvallomása és fényképe a belső borítón.]

1973

 • Pete György: Öt költő. = Új Forrás, 1973. február 15-16. p.
 • Fiatalok. = Tolna Megyei Népújság, 1973. június 7. 6. p.

1974

 • Virág F. Éva: Baka István versei elé. = Tolna Megyei Népújság, 1974. június 23. 8. p.
 • S. E.: Az új KIncskereső. Október 2-án jelenik meg. = Délmagyarország, 1974. szeptember 22. 5. p.
 • -vfé-: Fiatal Tolna megyei költők = Tolna megyei Népújság, 1974. október 10. 5. p.

1975

 • T[andi] L[ajos]: Művészklub. = Délmagyarország, 1975. március 12. 5. p.
 • Olasz Sándor: Arcképvázlat Baka Istvánról. = Tiszatáj, 1975. augusztus 43-45. p.
 • Tandi Lajos: Költőavatás. = Délmagyarország, 1975. november 2. 7. p.

1976

 • Honti Katalin: Új versek, fiatal költők. Baka István Szegedről. = Csongrád Megyei Hírlap, 1976. jún. 1.
 • Honti Katalin: Új versek, fiatal költők. = Délmagyarország, 1976. június 1. 5. p.
 • (w.)allinger (e.)ndre: Irodalmi műhelyek vidéken 2. – Tiszatáj. [B.I: Ősz c. versével.] = Dunántúli Napló, 1976. június 20. 5. p.
 • Fiatal költők. = Egyetemi Lapok [az Elte BTK hetilapja], 1976. június 23.
 • N. I.: Az írócsoport tisztújító közgyűlése. = Délmagyarország, 1976. június 26. 5. p.

1977

 • Petri Csathó Ferenc: Baka István. (Írók a Tisza táján). = Délmagyarország, 1977. június 19. 5. p.
 • Honti Katalin: Baka István. (Alkotók). = Csongrád Megyei Hírlap, 1977. augusztus 28.

1980

 • Tarján Tamás: Baka István. = Fiatal magyar költők. 1969-1978. (Szerk.: Vasy Géza.) Bp. 1980, Akadémiai Kiadó. 66-71. p. /Kortársaink./

1981

 • Veress Miklós: Baka István. = Mozgó Világ, 1981. 11. sz. 53. p.

1982

 • Kerék Imre: Kétely és hit között. = Napjaink, 1982. 1.

1983

 • Morváthy György: Egy tanárszemélyiség varázsa. Szabálytalan tudósítás a Szegedről indult költők estjéről. [Baka István, Géczi János, Zalán Tibor Veszprémben.] = Napló [Veszprém.], 1983. márc. 27. 5. p.
 • Istvan Baka. = Hvilja Balatonu. A Balaton hullámai. Modern magyar költészet. [Ukránul.] Kijev, 1983, “Mology” Lenini Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának Könyvkiadója. 28. p.

1994

 • Szív Ernő: Ötvenhárom ceruzarajz. Baka István. = Élet és Irodalom, 1994. júl. 8. 7. p
 • [1948-ban születtem Szekszárdon…] [Rövid bemutatkozás Viktor Szosznora fordítójaként.] = Színkép: Új nemzedékek műfordításaiból. (Vál., szerk. és előszó: Mezey Katalin.) Bp. 1984, [Kozmosz.] 9. p. /Kozmosz Könyvek./

1995

 • Rigó Béla:Testamentum. [Fotó: Schmidt Andrea.] = Szeged, 1995. március 10-11. p.
 • Árpás Károly: Gyalogostörténetek. melyeknek egyik főszereplője Baka István alias Sztyepan Sztyepanovics Pehotnij. = Szeged, 1995. júl.-dec. 146-147. p.
 • Bagi Ibolya: Parancsra várva, némán, szélütötten. = Symposion, 1995. 3. sz. 42. p.

1996

 • Szepesi Attila: November angyalához. (Pasztellkép Baka Istvánról.) [Fotóval.] = Műhely, 1996/1-2. 88-90. p.
 • Géczi János: 1993. júl. 21. = Forrás, 1996. május. 32-37. p.
 • Balog József: “Én mindig képekben láttam a világot”. (Baka István-kazetták.) = Forrás, 1996. máj. 40-44. p.
 • Gáspár György: Egy kisfiú a vámpírgyárban. = Forrás, 1996. május. 54-55. p.
 • Határ Győző: “Autentikus líra”. = Forrás, 1996. május. 91-97. p.
 • Töttős Gábor: Köztünk voltál, Baka István. Beszélgetés a költő szüleivel. = Új Dunatáj, 1996. 2. sz. június. 5-20. p.
 • Solymár Imre: Baka István diákkora, s “legboldogabb” esztendeje, 1965. = Új Dunatáj, 1996. 2. sz. június. 21-31. p.
 • Olasz Sándor: Az ifjú Baka. = Új Dunatáj, 1996. 2. sz. június. 33-36. p.
 • Zalán Tibor: Baka István, kortársunk. = Új Dunatáj, 1996. 2. sz. június. 37-42. p.
 • Baka István „vidám üzenetei”. [Kézírással.] [Közreadja: Regős Helga]. = Tiszatáj, 1996. szeptember. 12. p.
 • Szepesi Attila: A cella. = Tiszatáj, 1996. szeptember. 20-25. p.
 • Domokos Mátyás: Emlékek célkeresztjén. = Tiszatáj, 1996. szeptember. 26-38. p.
 • Géczi János: 1975. X. 27. = Tiszatáj, 1996. szeptember. 61-67. p.
 • Nagy Gáspár: Levél, ha hull… Baka Pista mostani címére. = Tiszatáj, 1996. szeptember. 68. p.
 • Pintér Lajos: Három találkozás. = Tiszatáj, 1996. szeptember. 69-70. p.
 • Pintér Lajos: Tér és táj. [Naplórészlet.] = Új Forrás, 1996. 7. sz. szeptember. 73-79. p.
 • Füzi László: A költő titkai. Töredék Baka Istvánról. [Fotóval.] = Délmagyarország 1996. szeptember. 28. 10. p.

1997

 • Füzi László: A költő titkai. Töredék Baka Istvánról. = Kalligram, 1997. ápr. 27-37. p.
 • Vadas Ferenc: Baka István a Babits-házban. = Új-Dunatáj, 1997. máj. 20-22. p.
 • Kerék Imre: Arcképvázlat Baka Istvánról. = Műhely, 1997/4. augusztus 36-38. p.
 • Rittersporn Gábor: „a zene tulajdonképpen a hite volt” = Tiszatáj, 1997. szeptember. 34-39. p.
 • Domokos Mátyás: Emlékek célkeresztjén. = D. M.: Hajnali józanság. Esszék, viták, elemzések. Bp. 1997, Kortárs Kiadó. 348-367. p.
 • Móser Zoltán: Baka István. [Fotóval.] = Írott képek. 77 portré. Móser Zoltán fotói. Bp. 1997, Könyves Kálmán Kiadó. 51. portré.

1998

 • Nagy Gáspár: Levél, ha hull… Baka Pista mostani címére. = N. G.: Tudom, nagy nyári délután lesz. Versek, 1994-1997. Budapest, 1998, Kortárs Kiadó. 32-33. p.
 • Gajdó Ágnes: “…lapozz föl engem és leszek”. Mozaikkockák Baka Istvánról. – Emlékek és gondolatok – . = Új Dunatáj, 1998. 2. sz. jún. 44-48. p.
 • Az életmű új élete. [B. I-ról Ilia Mihállyal beszélget Panek Sándor.] = Délmagyarország, 1998. júl. 25. 9. p.
 • Balog József: Miért Baka? = Délmagyarország, 1998. július 25. 9. p.
 • Móser Zoltán: Itt és ott (Baka István születésnapjára) = Forrás, 1998. július.
 • Szakolczay Lajos: Kikötő. Jegyzetek éjfél után. = Új Forrás, 1998. 9. sz. november 94-95. p.

1999

 • A művészeti kuratórium díjazottja: Baka István költő. [Miskolczi Róbert fotójával.] = A Tisza ezüstszalagján. Szeged, 1999, Szegedért Alapítvány. 43. p.
 • Hollósi Zsolt: “Sohasem éreztem száműzetésnek az egyetemet”. Beszélgetés Ilia Mihály irodalomtörténésszel. = Tiszatáj, 1999. máj. 106, 108. p. /A Tisza-parton mit keresek?/ ; Hollósi Zsolt honlapja
 • Hollósi Zsolt: “Az írás a teremtés illúziója”. Beszélgetés Darvasi László íróval [Részlet.]. = Tiszatáj, 1999. jan. /A Tisza-parton mit keresek?/ ; Az egész interjút ld. Hollósi Zsolt honlapján.
 • Hollósi Zsolt: “Herder szavai ma is időszerűek”. Beszélgetés Fried István irodalomtörténésszel [Részlet.]. = Tiszatáj, 1999. júl. 108-109. p.;
 • Az egész interút ld. Hollósi Zsolt honlapján.

2000

 • Hollósi Zsolt: “Sohasem éreztem száműzetésnek az egyetemet”. Ilia Mihály irodalomtörténész = H. Zs.: A Tisza-parton mit keresek? Huszonkét szegedi beszélgetés. Szeged, 2000, Tiszatáj Alapítvány. 201., 205. p.
 • Hollósi Zsolt: “Az írás a teremtés illúziója”. Darvasi László író. = H. Zs.: A Tisza-parton mit keresek? Huszonkét szegedi beszélgetés. Szeged, 2000, Tiszatáj Alapítvány. 159-160. p.
 • Hollósi Zsolt: “Herder szavai ma is időszerűek”. Fried István irodalomtörténész. = H. Zs.: A Tisza-parton mit keresek? Huszonkét szegedi beszélgetés. Szeged, 2000, Tiszatáj Alapítvány. 217., 224-226. p.
 • A januári visszanéző: Lászlóffy Aladár. Yorick, a Baka. = Élet és Irodalom, 2000. jan. 28. 23. p. /Visszanéző./
 • Füzi László: Lakatlan Sziget. Baka István sorssal beteljesedett költészetéről. = Árgus, 2000, május-június.
 • Kertész Kati: A költő, aki az angyalokban hitt… = Visszhang [A cseresznyéspusztai olvasótábor lapja.], 2000. júl. 5. p.
 • Füzi László: Szerepversek, Szerepversek – sorsversek, Vallomások, Megrendültség, Kérdések. = F. L.: Lakatlan sziget I-III. Napló 1997-1999. Pozsony, 2000, Kalligram Könyvkiadó, 275-289. p.

2001

 • Olasz Sándor: Csak a szavak. Baka István költészetéről. = Szegedtől Szegedig antológia 2001. Szeged, 2001, Bába és Társai Kft. – Szegedi Írók Társasága. 269. p.

2002

 • Bori Imre: Baka István a “nyomasztó reménytelenség” szegedi költője. = Magyar Szó, 2002. jan. 5. /Kilátó./
 • V. Horváth Mária: Baka István csak vendégmunkás volt Szegeden. = Szekszárdi Vasárnap, 2002. szeptember 1. 6. p.
 • Albert Zsuzsa: Baka István. = In: A. Zs. Irodalmi legendák, legendás irodalom III. (Balog József, Bombitz Attila, Domokos Mátyás, Lator László, Szőke Katalin és Zalán Tibor történetei /A jegyzeteket Baka Tünde készítette./). [Pécs], 2002, Pro Pannonia. 273-295. p.[Pécs], 2002, Pro Pannonia. 273-295. p.

2003

 • Baka István [Fotóval.] = Európai füzetek, 2003. nyolcadik szám, 67. p.
 • Füzi László: Baka István. [Fotóval.] = Költők könyve 2003. (összeáll. és szerk. Kőrössi P. József.) [Bp.], 2003, Noran. 7-8. p.

2004

 • Elblinger Ferenc: Az én Bakám. = Tiszatáj, 2004. március. 57. p.
 • Nagy Gáspár: Levél, ha hull… Baka Pista mostani címére. = N. G.: Szavak a rengetegből. Szeged, 2004, Tiszatáj Alapítvány. 286. p. /Tiszatáj Könyvek./ [A nagygaspar.hu oldalról.]

2005

2006

 • Zalán Tibor: Baka István utóbbi tíz éve. = Tiszatáj, 2006. január. 48-51. p.

2007

 • Pintér Lajos: A Tengerlátó nemzedéke (Föllelt jegyzetlapok 1976-ról). = Nagy Gáspár honlapja és Tiszatáj, 2007. július 93-98. p.

2008

2009

 • Onagy Zoltán: Van egy Baka. = Irodalmi Jelen, 2009. július 28, majd 2010. július 25.
 • Samu Attila: Eternitlaptól az aeternitásig. [Szekszárdi beszélgetés Szörényi Lászlóval Angyalokról és az Örökkévalóságról, Baka Istvánról és Mészöly Miklósról, Közép-Európa eseményeiről és féldecis-félcédulás vámpír-kormányzatokról…]. = Új Dunatáj, 2009. december. 28. p.

2010

2011

 • Laik Eszter: A líra csak úgy van. = Irodalmi Jelen, 2011. március. 31.
 • Szív Ernő: Baka István könyve. = Délmagyarország, 2011. április 23. 24. p.
 • Bakos András: Kinek dedikálnád betiltott könyvedet? = Librarius, 2011. október 26.

2012

 • A hét verse – Baka István: De profundis. [Keresztury Tibor.] = Litera, 2012. június 4.

2013

 • Baka Tünde – Árpás Károly: Baka István életéről és munkásságáról. = SzegediLap, 2013. július 25.

2014

 • Gajdó Ágnes: “…halk szavú ember volt” (Baka István és az előszállási Kincskeresők). = Forrás, 2014. február. 119. p.

2015

 • Szőke Katalin: Két talált tárgy az évfordulóra (Baka, Szosznora, Blok, Jeszenyin). = Tiszatáj, 2015. szeptember. 47-50. p.