Monográfiák, tanulmánykötetek Baka Istvánról

AZ OLDAL FELTÖLTÉSE FOLYAMATBAN VAN

MÓSER ZOLTÁN: SZAVAK ÉS KÉPEK BAKA ISTVÁNRÓL – BAKA ISTVÁNHOZ
[Fotóalbum.] Szekszárd, 1998, Illyés Gyula Megyei Könyvtár.

Sajtóvisszhang:

 • Könyvheti nagyüzem. = Délmagyarország, 1998. június 6. 7. p.
 • Pannonius: Móser Zoltán három fotómappája. = Somogy, 1999. szeptember-október 535. p.
 • Gajdó Ágnes: Nem “csak a szavak” = Szegedi Egyetem, Álácarte, 1998. november 04.
ÁRPÁS KÁROLY–VARGA MAGDOLNA: KETTŐS TÜKÖRBEN.
Cikkek, tanulmányok, verselemzések Baka István életművéről
Szekszárd, 1998, Illyés Gyula Megyei Könyvtár.

Tartalom

Előszó:

 • Árpás Károly: Ikonosztáz-törmelék triptichon
 • Árpás Károly: “…meddig a szem ellát”

A versekről:

 • Árpás Károly: Baka István: Vörösmarty-töredékek
 • Árpás Károly: What’s Hecuba to him, or he to Hecuba… Baka István Helsingőr című verséről
 • Varsányi Anna: Baka István: Farkasok órája

A kötetekről és a ciklusokról:

A Kisfiú és a vámpírok, 1988

 • Varga Magdolna: Baka István: A kisfiú és a vámpírok
 • Árpás Károly: A prózaíró költő – A költő prózája. Baka István: A kisfiú és a vámpírok

Égtájak célkeresztjén, 1990

 • Árpás Károly: Vízmélyben gomolygó éj – Baka István: Égtájak célkeresztjén
 • Varga Magdolna: Baka István: Égtájak célkeresztjén (Válogatott és új versek)
 • Árpás Károly: Baka István: Vörösmarty-képe
 • Árpás Károly: A lírai szerepjáték lehetőségei Baka István Yorick monológjai című versciklusában
 • Varga Magdolna: Baka István stílussajátosságainak vizsgálata
 • Árpás Károly: Adalékok a cikluskompozíció kérdéseihez I-V. (Baka István ciklusairól)

Beavatások, 1991

 • Árpás Károly – Varga Magdolna: Baka István: Beavatások
 • Árpás Károly: Titkos utakon – Baka István: Beavatások

Farkasok órája, 1992

 • Árpás Károly: Fekete bársonypárnán – Baka István: Farkasok órája
 • Varga Magdolna: Baka István: Farkasok órája

A korinthoszi menyasszony (Sz. N. Sz., 1993)

 • Árpás Károly: A tér szorításában. (Baka István: A korinthoszi menyasszony), avagy mi gondom Sándor János rendezésével

Sztyepan Pehotnij testamentuma, 1994

 • Varga Magdolna: Sztyepan Pehotnij testamentuma
 • Árpás Károly: Baka István testamentuma

November angyalához, 1995

 • Varga Magdolna: November angyalához – Baka István versei
 • Árpás Károly: A fohászkodó (Baka István: November angyalához)
 • Árpás Károly – Varga Magdolna: November angyalához – Baka István újabb versei
 • Varga Magdolna – Árpás Károly: Baka István újabb versei – November angyalához

A rádiójátékokról:

 • Árpás Károly: Baka István hangjátékai
 • Varga Magdolna: Baka István a városban (A szegedi stúdió kísérletei)

Összegyűjtött versek

Tájkép fohásszal, 1996

 • Árpás Károly: Tájkép fohásszal – Baka István-versek 1969-1995
 • Árpás Károly: Hínár és homok – adalékok a Baka-művek tanulmányozásához
 • Árpás Károly: Baka István műveiről

Epilógus helyett:

 • Árpás Károly: Gyalogostörténetek, melyeknek egyik főszereplője Baka István, alias Sztyepan Sztyepanovics Pehotnij

Sajtóvisszhang:

 • Gacsályi József: Előszó. = Pad [Szekszárd], 1998. 3. sz. 22. p.
 • [Árpás Károly]: Epilógus helyett. Gyalogostörténetek, melyeknek egyik főszereplője Baka István, alias Sztyepan Sztyepanovics Pehotnij = Pad [Szekszárd], 1998. 3. sz. 23. p.
 • Németh Judit. = Szekszárdi Vasárnap, 1998, november 1. 6. p.
 • Sneé Péter: Baka István emlékezete. = Magyar Nemzet, 1999. március 23. 10. p.
 • Gacsályi József: Árpás Károly és Varga Magdolna: Kettős tükörben Baka István. = Somogy, 1999. szeptember-október 532. p.
 • Kettős tükörben Baka István. Árpás Károly és Varga Magdolna könyve. = In: Gacsályi József: Meditáció és beszélgetés. Szekszárd, 2002, Illyés Gyula Megyei Könyvtár. 66-67. p.

FRIED ISTVÁN: ÁRNYAK KÖZT MULANDÓ ÁRNY
Tanulmányok Baka István lírájáról
Szeged, 1999, Tiszatáj Alapítvány. /Tiszatáj Könyvek./

Sajtóvisszhang:

 • J. R.: Baka István lírájáról. = Délmagyarország, 1999. október 14.
 • Füzi László: “E világa a vers” (Fried István tanulmányai Baka Istvánról.) = Tiszatáj, 1999. december 102-105. p.
 • Szőke Katalin: “Kultúrtörténések” Baka István verseiben. = Tiszatáj, 1999. december. 106-108. p.
 • Bedecs László: Kerülők nélkül. = Élet és Irodalom, 2000. jan. 28. Élet és Irodalom, 2000/04. szám
 • Gajdó Ágnes: “Minden mű minden művel valamilyen módon összefügg”. = Bárka, 2000. 2. sz. 97-103. p.
 • Nagy Gábor: A Baka-líra benső világteréről. (Fried István: Árnyak közt mulandó árny.) = Irodalomtörténet, 2000/4. 613-616. p.
 • Kötetben: = N. G.: Az olvasás tétje. Budapest, 2003, Magyar Napló. 235-240. p.
 • Papp Ágnes Klára: Fried István kétféle hagyománya: Fried István: Árnyak közt múlandó árny. = Jelenkor, 2000. december. 1270-1272. p
 • Szilágyi Márton: Egy Baka-olvasat és ami mögötte van. = Új Dunatáj, 2000. szeptember 86-89. p.
 • Halmai Tamás: Csak a szavak. = Iskolakultúra, 2001. 2. sz.112-114. p.

BÚCSÚ BARÁTAIMTÓL. BAKA ISTVÁN EMLÉKEZETE
(Szerk.: Füzi László.) Bp., 2000, Nap Kiadó, 284 p. /Emlékezet./

Sajtóvisszhang:

 • Takács Ferenc: A költő ébresztése. [Fotóval.] = Népszabadság, 2000. április 29. 39. p.
 • Kászonyi: Baka István megidézése. = Magyar Nemzet, 2000. május 20. 14. p.
 • M. Nagy Miklós: Európa szegletén. = Élet és Irodalom, 2000. június 16. 19. p.
 • Gajdó Ágnes: “A világ látvány”. Baka István emlékezete. = Új Dunatáj, 2000. szeptember 90-92. p.
 • Bori Imre: Baka István a “nyomasztó reménytelenség” szegedi költője. = Magyar Szó, 2002. január 5. /Kilátó./

NAGY GÁBOR: “…LEGYEK VERSEDBEN ASSZONÁNC” Baka István költészete

Debrecen, 2001, Kossuth Egyetemi Kiadó, 305 p. /Csokonai Könyvtár./

Sajtóvisszhang:

 • Tarján Tamás: „… legyek versedben asszonánc”. Baka István költészetéről = Könyvhét, 2001. május 3.
 • Márkus Béla. = Magyar Napló, 2001. április-május-június, 98. p.
 • Szigeti Lajos Sándor: Nemzeti és egyetemes apokaliptika (Nagy Gábor Baka-monográfiájáról). = Tiszatáj, 2001. június 99-106. p.
 • Bakos András: „Legyek versedben asszonánc…” A költő rokonai. = Délmagyarország, 2001. október 13. Napos oldal V. p.
 • Matúz Viktória: Világvége vagy transzcendencia. (Nagy Gábor: “…legyek versedben asszonánc”. Baka István költészete). = Hitel, 2002. október.
 • Ferencz Győző: Távlatban. = Népszabadság, 2001. november 10. 31. p.
 • Szigeti Lajos Sándor: Egységes metaforika és nemzeti apokalipszis [Nagy Gábor Baka-monográfiájáról]. = In: Szigeti Lajos Sándor: Verssor(s)ok. Budapest, 2005, Széphalom Könyvműhely. 419-430. p.

“ÉGTÁJAK CÉLKERESZTJÉN”. Tanulmányok Baka István műveiről

(Szerkesztette Bombitz Attila.)
Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek, 226 oldal, 1980 Ft

Tartalom

 • Szer és alkalom (Ilia Mihály) 7. p.
 • Szerkesztői előszó (Bombitz Attila) 9. p.

I. „ÉGTÁJAK CÉLKERESZTJÉN”

 • Bedecs László: Lecserélt nyelv. Baka István 1970/1990. 13. p.
 • Füzi László: Határhelyzetben. Tűnődések Baka István költészetéről. 21. p.
 • Fried István: Baka István művei tágabb kontextusban. 39. p.

II. „DANCE MACABRE”

 • Bazsányi Sándor: „Vadat és halat, s mi jó falat / szem-szájnak ingere…” A felzabáltatás metaforája Baka István költészetében. 57. p.
 • Nagy Márta: Baka István világterei. 67. p.
 • Szigeti Lajos Sándor: Dance macabre. 77. p.
 • Valastyán Tamás: Apokrif alázattal és vakmerőséggel. A halál reprezentációi Baka István verseiben. 99. p.
 • Németh Zoltán: Párhuzamos líratörténések. Baka István és Tőzsér Árpád költészetének összehasonlító vizsgálata. 111. p.

III. „S ALÓLA KITETSZIK OROSZHON…”

 • Bagi Ibolya: Ízekre szedve. Baka István: Jeszenyin az Angleterre-ben. 125. p.
 • Szőke Katalin: Baka István Brodszkij fordításai. 135. p.
 • Schein Gábor: Eredet nélküli fordítás műve. Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusáról. 145. p.
 • Fenyő D. György: „a század sötétlő sírja” Egy vers Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusából. Társbérleti éj. 159. p.

IV. „BEAVATÁSOK”

 • Bombitz Attila: Torzított tükörkép. Baka István prózájáról. 175. p.
 • Faragó Kornélia: „A perspektíva végén”. Baka István prózaírásáról. 191. p.
 • Olasz Sándor: Messe Sexárdique. Baka István Szekszárdi mise című regénye mint látomásos prózai szöveg. 201. p.

V. „TALÁLT KINCS”

 • Kovács Lajos: Baka István szerkesztő úr. 211. p.

A kötet szerzői. 221. p.

Sajtóvisszhang:

 • Gajdó Ágnes: “lapozz föl engem és leszek”. = Élet és Irodalom, 2006. november 10. 45. szám
 • Ménesi Gábor: A mű megtisztítása. = Irodalmi Jelen, 2007. október 22. p.
 • Árpás Károly: “lapozz föl engem és leszek” (A szegedi Baka-tanulmánykötet introdukciója). = Szeged, 2007/4.

BORSODI L: LÁSZLÓ: MASZK ÉS SZEREPJÁTÉK. Baka István költészetei

Budapest, 2017, Kalligram, 301 oldal, 2999 Ft.

Sajtóvisszhang:

 • Nagy Márta: Baka István költészetei (Borsodi L. László: Maszk és szerepjáték). = Tiszatáj, 2018. május. 81. p.
 • Zsidó Ferenc: Téka / Baka István költészeteiről (Borsodi L. László: Maszk és szerepjáték. Baka István költészetei.) = Látó, 2018. június.

BAKA ISTVÁN ÉS MARTIN HEIDEGGER TALÁLKOZÁSA A MOLNÁR ÉS A TÁPAI UTCA SARKÁN