Monográfiák, tanulmánykötetek Baka Istvánról

MÓSER ZOLTÁN: SZAVAK ÉS KÉPEK BAKA ISTVÁNRÓL – BAKA ISTVÁNHOZ
[Fotóalbum.] Szekszárd, 1998, Illyés Gyula Megyei Könyvtár

TARTALOM

Sajtóvisszhang az albumról
     
ÁRPÁS KÁROLY–VARGA MAGDOLNA: KETTŐS TÜKÖRBEN. Cikkek, tanulmányok, verselemzések Baka István életművéről
Szekszárd, 1998, Illyés Gyula Megyei Könyvtár

TARTALOM

Előszó

 • Árpás Károly: Ikonosztáz-törmelék triptichon
 • Árpás Károly: „…meddig a szem ellát”

A VERSEKRŐL

 • Árpás Károly: Baka István: Vörösmarty-töredékek
 • Árpás Károly: What’s Hecuba to him, or he to Hecuba… Baka István Helsingőr című verséről
 • Varsányi Anna: Baka István: Farkasok órája

A KÖTETEKRŐL ÉS A CIKLUSOKRÓL

     A kisfiú és a vámpírok, 1988

 • Varga Magdolna: Baka István: A kisfiú és a vámpírok
 • Árpás Károly: A prózaíró költő – A költő prózája. Baka István: A kisfiú és a vámpírok

     Égtájak célkeresztjén, 1990

 • Árpás Károly: Vízmélyben gomolygó éj – Baka István: Égtájak célkeresztjén
 • Varga Magdolna: Baka István: Égtájak célkeresztjén (Válogatott és új versek)
 • Árpás Károly: Baka István: Vörösmarty-képe
 • Árpás Károly: A lírai szerepjáték lehetőségei Baka István Yorick monológjai című versciklusában
 • Varga Magdolna: Baka István stílussajátosságainak vizsgálata
 • Árpás Károly: Adalékok a cikluskompozíció kérdéseihez I-V. (Baka István ciklusairól)

     Beavatások, 1991

 • Árpás Károly – Varga Magdolna: Baka István: Beavatások
 • Árpás Károly: Titkos utakon – Baka István: Beavatások

     Farkasok órája, 1992

 • Árpás Károly: Fekete bársonypárnán – Baka István: Farkasok órája
 • Varga Magdolna: Baka István: Farkasok órája

     A korinthoszi menyasszony (Sz. N. Sz., 1993)

 • Árpás Károly: A tér szorításában. (Baka István: A korinthoszi menyasszony), avagy mi gondom Sándor János rendezésével

     Sztyepan Pehotnij testamentuma, 1994

 • Varga Magdolna: Sztyepan Pehotnij testamentuma
 • Árpás Károly: Baka István testamentuma

     November angyalához, 1995

 • Varga Magdolna: November angyalához – Baka István versei
 • Árpás Károly: A fohászkodó (Baka István: November angyalához)
 • Árpás Károly – Varga Magdolna: November angyalához – Baka István újabb versei
 • Varga Magdolna – Árpás Károly: Baka István újabb versei – November angyalához

A RÁDIÓJÁTÉKOKRÓL

 • Árpás Károly: Baka István hangjátékai
 • Varga Magdolna: Baka István a városban (A szegedi stúdió kísérletei)

ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEK

     Tájkép fohásszal, 1996

 • Árpás Károly: Tájkép fohásszal – Baka István-versek 1969-1995
 • Árpás Károly: Hínár és homok – adalékok a Baka-művek tanulmányozásához
 • Árpás Károly: Baka István műveiről

Epilógus helyett

 • Árpás Károly: Gyalogostörténetek, melyeknek egyik főszereplője Baka István, alias Sztyepan Sztyepanovics Pehotnij
Sajtóvisszhang a kötetről
     
FRIED ISTVÁN: ÁRNYAK KÖZT MULANDÓ ÁRNY. Tanulmányok Baka István lírájáról
Szeged, 1999, Tiszatáj Alapítvány /Tiszatáj Könyvek/

TARTALOM

 • Líra, irodalomértelmezés, vers(kötet)
    Magyar költők, magyar költészet az 1990-es   évtizedben...
 • Árnyak közt mulandó árny
    Baka István verse Caspar Hauserről
 • Baka István hetvenkedő katonája
    A tragikus Háry János
 • Van Gogh szalmaszéke
    Baka István új verseskötete
 • Baka István „benső világter”-e
 • Puskin és Baka István sellője
 • Baka István „Számadása”
 • Egy és megkettőzöttség
    Összegzés
Sajtóvisszhang a kötetről
     
BÚCSÚ BARÁTAIMTÓL. BAKA ISTVÁN EMLÉKEZETE
(Szerk.: Füzi László.) Bp., 2000, Nap Kiadó, 284 p. /Emlékezet/

TARTALOM

Sajtóvisszhang a kötetről

                 
NAGY GÁBOR: “…LEGYEK VERSEDBEN ASSZONÁNC”. Baka István költészete

TARTALOM

Debrecen, 2001, Kossuth Egyetemi Kiadó, 305 p. /Csokonai Könyvtár/

Sajtóvisszhang a kötetről


„ÉGTÁJAK CÉLKERESZTJÉN”. Tanulmányok Baka István műveiről
(Szerkesztette Bombitz Attila)
Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek, 226 oldal, 1980 Ft
TARTALOM
 • Szer és alkalom (Ilia Mihály) 7. p.
 • Szerkesztői előszó (Bombitz Attila) 9. p.

I. „ÉGTÁJAK CÉLKERESZTJÉN”

 • Bedecs László: Lecserélt nyelv. Baka István 1970/1990. 13. p.
 • Füzi László: Határhelyzetben. Tűnődések Baka István költészetéről. 21. p.
 • Fried István: Baka István művei tágabb kontextusban. 39. p.

II. „DANCE MACABRE”

 • Bazsányi Sándor: „Vadat és halat, s mi jó falat / szem-szájnak ingere…” A felzabáltatás metaforája Baka István költészetében. 57. p.
 • Nagy Márta: Baka István világterei. 67. p.
 • Szigeti Lajos Sándor: Dance macabre. 77. p.
 • Valastyán Tamás: Apokrif alázattal és vakmerőséggel. A halál reprezentációi Baka István verseiben. 99. p.
 • Németh Zoltán: Párhuzamos líratörténések. Baka István és Tőzsér Árpád költészetének összehasonlító vizsgálata. 111. p.

III. „S ALÓLA KITETSZIK OROSZHON…”

 • Bagi Ibolya: Ízekre szedve. Baka István: Jeszenyin az Angleterre-ben. 125. p.
 • Szőke Katalin: Baka István Brodszkij fordításai. 135. p.
 • Schein Gábor: Eredet nélküli fordítás műve. Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusáról. 145. p.
 • Fenyő D. György: „a század sötétlő sírja” Egy vers Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusából. Társbérleti éj. 159. p.

IV. „BEAVATÁSOK”

 • Bombitz Attila: Torzított tükörkép. Baka István prózájáról. 175. p.
 • Faragó Kornélia: „A perspektíva végén”. Baka István prózaírásáról. 191. p.
 • Olasz Sándor: Messe Sexárdique. Baka István Szekszárdi mise című regénye mint látomásos prózai szöveg. 201. p.

V. „TALÁLT KINCS”

 • Kovács Lajos: Baka István szerkesztő úr. 211. p.

A kötet szerzői. 221. p.

Sajtóvisszhang a kötetről

                 
BORSODI L. LÁSZLÓ: MASZK ÉS SZEREPJÁTÉK. Baka István költészetei
Budapest, 2017, Kalligram, 301 oldal, 2999 Ft.

TARTALOM

Sajtóvisszhang a kötetről

     

     
BAKA ISTVÁN ÉS MARTIN HEIDEGGER TALÁLKOZÁSA A MOLNÁR ÉS A TÁPAI UTCA SARKÁN   Bevezetés a Baka-univerzumba
Szofi Press Publishing, 2020.

TARTALOM

 • Előszó
 • Móser Zoltán: Fény nélkül sötétben vagyunk.
 • Bombitz Attila: Baka István: Halottak napja.
 • Jacob D. Foster: Baka István és Martin Heidegger találkozása a Molnár és a Tápai utca sarkán.
 • Bakos András: Eleven hüllőszem.
 • Borsodi L. László: Baka István palackpostája.
 • Nagy Péter: Baka István humora.
 • Füzi László: Baka István „sírfelirata”.
 • Mikola Gyöngyi: Rövid kommentár egy régi dedikációhoz.
 • Huszár Lajos: Baka István versei és a zene.
 • Orosz Andrea: „Ki megszólított egykor, már örök Megszólitás és ifjuság marad…”.
 • Schwarcz Jakab: Baka-bédekker.
 • Handi Péter: R I T K A.
 • Boros Irén: Tél Alsósztregován.
 • Varga Zsuzsanna: „Mért nem mondja el újra? Olyan szépen kezdte – próbálja meg újra!”
 • Várady Szabolcs: Circumdederunt.
 • Bacchanália.

Sajtóvisszhang a kötetről