NOVEMBER ANGYALÁHOZ

Jelenkor Kiadó, Pécs, 1995

Tartalom

HÁRY JÁNOS BÚCSÚPOHARA

VADSZŐLŐ

GECSEMÁNÉ

TÉL ALSÓSZTREGOVÁN

YORICK VISSZATÉR

PHILOKTÉTÉSZ