A műfordításokról szóló ismertetések, kritikák

AZ OLDAL FELTÖLTÉSE FOLYAMATBAN VAN

DRÁMÁK SZÖVEGEI ÉS ELŐADÁSAI

VENYEGYIKT JEROFEJEV: WALPURGIS-ÉJ AVAGY A KORMÁNYZÓ LÉPTEI
[Dráma.] (M. Nagy Miklós előszavával.) Szöveg: Nagyvilág, 1990. 35. okt. 1502-1549. p.
Olvasható még: Magyar Elektronikus Könyvtár: Walpurgis-éj, avagy a kővendég léptei.

Előadások:
a) Katona József Színház, Budapest, Bemutató: 1996. április 26. – Utolsó előadás: 1997. április 12. Rend.: Gothár Péter.
Az előadásról bővebben az Események rovatban írtunk (1996. április 26.).

b) Csiky Gergely Színház, Kaposvár, 1998. február 6.

VVEGYENSZKIJ, ALEKSZANDR IVANOVICS: IVANOVÉK KARÁCSONYA
[Abszurd dráma.] = Színház, 1992. júl. 5-11. p.

Előadások:
a) Katona József – Kamra, Budapest, 2007. november 28. Rend.: Gothár Péter.
Az előadásról bővebben az Események rovatban írtunk (2007. november 28.).

b) Kolozsvári Magyar Színház, 2014 március 18. – június 3. Rend.: Urbán András
Az előadásról bővebben az Események rovatban írtunk (2014. március 18.).

c) Ivanovék karácsonya. Magyar tévéfilm, 75 perc, 2010.


ÖNÁLLÓ FORDÍTÁSKÖTETEK

OROSZ SZIMBOLISTA KÖLTŐK Baka István fordításában.
(Szalma Natália utószavával.)
Szeged, 1995, JATE Szláv Filológiai Tanszék. 179 p.

 • Szepesi Attila: Most új csodák napjai jönnek. Orosz szimbolista költők; Baka István műfordításai. = Magyar Napló, 1996. július-augusztus 55-56. p.
 • Tomkiss Tamás: A romlás, a halál, az elidegenedés, az álom. = Szivárvány, 1995. 3. sz. 151. p.
 • Fabulya Andrea: Carmenek. = Symposion, 1995. 3. sz. 44-46. p.
 • aTom: „A hangulatok jósködében” (Orosz szimbolista költôk, ford. Baka István) = Az Irodalom Visszavág, 1995. 10. 16.
 • Kákonyi Péter: Orosz szimbolisták. Baka István műfordításai. = Új Magyarország, 1997. máj. 24. 10. p.

NYIKOLAJ GUMILJOV VERSEI Baka István fordításában.
Szeged, 1995, JATE Szláv Filológiai Tanszék. 106 p.
(Szalma Natália utószavával.)

 • Fábián László: „Egy dendi zsiráf”. Nyikolaj Gumiljov versei. = Új Magyarország, 1997. máj. 24. 10. p.

PUSKIN VERSEI Baka István fordításában.
(Az előszót Baróti Tibor, az utószót Szalma Natália írta.)
Szeged, 1996, JATE Kultúrtörténeti Stúdiumok. 171 p.

 • S. P.[anek] S.[ándor]: Baka két kötete. = Délmagyarország, 1997. ápr. 11. 9. p.

JOSZIF BRODSZKIJ: ÚJ ÉLET Baka István fordításában.
(M. Nagy Miklós utószavával.)
Pécs, 1997, Jelenkor Kiadó. 147 p.

 • S. P.[anek] S.[ándor]: Baka két kötete. = Délmagyarország, 1997. április 11. 9. p.
 • Schein Gábor: Ex libris. = Élet és Irodalom, 1997. 22. sz. május 30. 13. p.
 • Szűcs Terézia: Perspektívák, metszéspontok. Joszif Brodszkij olvasásához. = Pannonhalmi Szemle, 1997. V/3. 96-105. p.
 • Gilbert Edit, V. = Jelenkor, 1997. december. 1262-1264. p.
 • Új élet. = Litera.hu, 2008. szeptember 19.
 • Balogh Magdolna: A recepció esetlegessége. Brodszkij versei magyarul. = In: „Inkább figyeld talán az irodalmat” Írások Veres András 70. születésnapjára. (Szerk. Jeney Éva és Kálmán C. György.) Budapest, 2015, Reciti. 35-38. p.

BAKA ISTVÁN MŰVEI. MŰFORDÍTÁSOK I.
[Válogatta, a jegyzeteket és az utószót írta: Szőke Katalin; A szöveget gondozta: Bombitz Attila.]
Szeged, 2008, Tiszatáj Könyvek, 482 p. /Baka István művei. /
és
BAKA ISTVÁN MŰVEI. MŰFORDÍTÁSOK II.
[Válogatta, a jegyzeteket és az utószót írta: Szőke Katalin; A szöveget gondozta: Bombitz Attila.]
Szeged, 2008, Tiszatáj Könyvek, 455 p. /Baka István művei. /

 • Szőke Katalin: Baka István műfordításai. = Új KönyvPiac, 2008. május 31.
 • Arany Mihály: Megjelentek Baka István műfordításai. = www.szegedma.hu 2008. június 11
 • Szőke Katalin: Baka István műfordításai. Orosz költészet. = Tiszatáj, 2008. július. 51-55. p.
 • M. Nagy Miklós: Az este szépsége és a napszentület. = Élet és Irodalom, 2008. október 3.
 • Kalavszky Zsófia: „Az én Moszkvámban kupolák ragyognak” = Élet és Irodalom, 2008. október 3. 27. p.

BAKA ISTVÁN MŰVEI. MŰFORDÍTÁSOK III.
[Válogatta, a jegyzeteket és az utószót írta: Szőke Katalin; A szöveget gondozta: Bombitz Attila.]
Szeged, 2009, Tiszatáj Könyvek, 361 p. /Baka István művei. /

 • Szekeres Nikoletta: „van egy Baka…” Interjú Olasz Sándorral a Baka-életmű kiadása kapcsán. = Irodalmi Jelen, 2009. február 1.
 • Baka István: Műfordítások III. = litera.hu 2009. június 03.
 • Ünnepi Könyvhét. = Népszava Online, 2009. június 05.
 • Elkészült a Baka István-életműsorozat utolsó darabja. = Új Könyvpiac, 2009. június 06.
 • Árpás Károly: Teljesség és hiányok. Gondolatok Baka István Műfordítások I-III. megjelenése kapcsán. = Új Dunatáj, 2009. december. 39-43. p.
 • Árpás Károly: Teljesség és hiányok. Gondolatok Baka István Műfordítások I-III. megjelenése kapcsán. = Sulinet.hu
FORDÍTÁSKÖTETEK TÖBB FORDÍTÓ MUNKÁJÁVAL

CARL MICHAEL BELLMAN: FREDMAN EPISZTOLÁI ÉS DALAI
Budapest, 1993, Századvég.

ALEKSZANDR SZERGEJEVICS PUSKIN: A SZÖKŐKUTAK HŰVÖSÉBEN = AЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН: В ПРОХЛАДЕ СЛАДОСТНОЙ ФОНТАНОВ. Versek = Стихи.
[Kétnyelvű.] (Vál. és az utószót írta: Baranyi Ferenc ; a verseket ford.: Baka István et al.)
Budapest, 1999, Eötvös József Könyvkiadó. 205 p.

 • Szőke Katalin. = Élet és Irodalom, 2000. febr. 11. 13. p. /Ex libris./ Élet és Irodalom, 2000/06. szám

OROSZ KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA
(Vál., szerk. Szőke Katalin, Zöldhelyi Zsuzsa) – Magyar Könyvklub

 • Füzi László: Örök versek. = Új Könyvpiac, 2002. febr. 16.

AZ OROSZ IRODALOM ANTOLÓGIÁJA A KEZDETEKTŐL 1940-ig
(Szerk. Zöldhelyi Zsuzsa és Szőke Katalin) – Nemzeti Tankönyvkiadó

 • Füzi László: Örök versek. = Új KönyvPiac, 2002. febr. 16

MARINA CVETAJEVA VERSEI
(Fordította: Bajcsi Cecília, Baka István, Gy. Horváth László, N. Kiss Zsuzsa, Rab Zsuzsa, Veress Miklós)
Budapest, 2007, Európa Könyvkiadó, Lyra Mundi.

 • Szőke Katalin: Marina. = Új Könyvpiac, 2007. 07.05.