A műfordításokról szóló ismertetések, kritikák

AZ OLDAL FELTÖLTÉSE FOLYAMATBAN VAN

VENYEGYIKT JEROFEJEV: WALPURGIS-ÉJ AVAGY A KORMÁNYZÓ LÉPTEI [Dráma.] (M. Nagy Miklós előszavával.) = Nagyvilág, 1990. 35. okt. 1502-1549. p.

Magyar Elektronikus Könyvtár : TI: Walpurgis-éj, avagy a kővendég léptei. AU: Venyegyikt Jerofejev. AU: Venedikt Erofeev (besorolási szerzői név). NA: Baka István (fordító) NA: Nádor…

ELŐADÁSOK:
a) Katona József Színház, Budapest, 1996. április 26. Rend.: Gothár Péter.

M.G.P.: Walpurgis-éj. = Népszabadság, 1996. április 29.
http://www.szinhaz.hu/mgp/mgp206.shtml
http://www.szinhaz.hu/fekete/walpurgis.html
Koltai Tamás: Tragédia tiltott jambusokban. = Élet és irodalom, 1996. május 17. 17. p.
Pályi András: Egy panoptikum dimenziói. Jerofejev a Katona József Színházban. = Kritika, 1996. július. 32-33. p.
V. Gilbert Edit: Orosz megváltók. = Színház, 1996. augusztus 15-17. p.
Bán Zoltán András: Holt lelkek a kórteremben. = Színház, 1996. augusztus 17-18. p.
Bori Erzsébet: A nagy ivás. Gothár Péter a Katonában. = Magyar Narancs, 1996. december 19. 73. p.
Andrassew Iván riportjai Andrassew Iván színházi beszélgetései Csalog Zsolt Fullajtár Andrea Zsámbéki Gábor Jordán Tamás Csákányi Eszter Szilágyi Ákos Haumann Péter Dr….
http://www.fph.hu/bphome/dbp/szinhaz/katona/katoteto.html

b) Csiky Gergely Színház, Kaposvár, 1998. február 6.

VVEGYENSZKIJ, ALEKSZANDR IVANOVICS: IVANOVÉK KARÁCSONYA [Abszurd dráma.] = Színház, 1992. júl. 5-11. p.
ELŐADÁSOK:
a) Katona József – Kamra, Budapest, 2007. november 28. Rend.: Gothár Péter.

Bán Zsófia: Látványszínház, avagy az abszurd harsány bája. = Kultura.hu
Galéria a Teraszon. Fotó: Bálint F Gyula [ 2007-11-27. = terasz.hu
Ivanovék karácsonya = exit.hu
Katona József Színhaz – Kamra = Theater Online
Abszurd dráma a Katona József Színházban = ECHO TV

OROSZ SZIMBOLISTA KÖLTŐK Baka István fordításában.
(Szalma Natália utószavával.)
Szeged, 1995, JATE Szláv Filológiai Tanszék. 179 p.

Szepesi Attila: Most új csodák napjai jönnek. Orosz szimbolista költők; Baka István műfordításai. = Magyar Napló, 1996. július-augusztus 55-56. p.
Tomkiss Tamás: A romlás, a halál, az elidegenedés, az álom. = Szivárvány, 1995. 3. sz. 151. p.
Fabulya Andrea: Carmenek. = Symposion, 1995. 3. sz. 44-46. p.
aTom: „A hangulatok jósködében” (Orosz szimbolista költôk, ford. Baka István) = Az Irodalom Visszavág, 1995. 10. 16.
Kákonyi Péter: Orosz szimbolisták. Baka István műfordításai. = Új Magyarország, 1997. máj. 24. 10. p.

NYIKOLAJ GUMILJOV VERSEI Baka István fordításában.
Szeged, 1995, JATE Szláv Filológiai Tanszék. 106 p.
(Szalma Natália utószavával.)

Fábián László: “Egy dendi zsiráf”. Nyikolaj Gumiljov versei. = Új Magyarország, 1997. máj. 24. 10. p.

PUSKIN VERSEI Baka István fordításában.
(Az előszót Baróti Tibor, az utószót Szalma Natália írta.)
Szeged, 1996, JATE Kultúrtörténeti Stúdiumok. 171 p.

S. P.[anek] S.[ándor]: Baka két kötete. = Délmagyarország, 1997. ápr. 11. 9. p.

JOSZIF BRODSZKIJ: ÚJ ÉLET Baka István fordításában.
(M. Nagy Miklós utószavával.)
Pécs, 1997, Jelenkor Kiadó. 147 p.

S. P.[anek] S.[ándor]: Baka két kötete. = Délmagyarország, 1997. április 11. 9. p.
Schein Gábor: Ex libris. = Élet és Irodalom, 1997. 22. sz. május 30. 13. p.
Szűcs Terézia: Perspektívák, metszéspontok. Joszif Brodszkij olvasásához. = Pannonhalmi Szemle, 1997. V/3. 96-105. p.
Gilbert Edit, V. = Jelenkor, 1997. december. 1262-1264. p.
Új élet. = Litera.hu, 2008. szeptember 19.
Balogh Magdolna: A recepció esetlegessége. Brodszkij versei magyarul. = In: „Inkább figyeld talán az irodalmat” Írások Veres András 70. születésnapjára. (Szerk. Jeney Éva és Kálmán C. György.) Budapest, 2015, Reciti. 35-38. p.

ALEKSZANDR SZERGEJEVICS PUSKIN: A SZÖKŐKUTAK HŰVÖSÉBEN = AЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН: В ПРОХЛАДЕ СЛАДОСТНОЙ ФОНТАНОВ. Versek = Стихи.
[Kétnyelvû.] (Vál. és az utószót írta: Baranyi Ferenc ; a verseket ford.: Baka István et al.)
Budapest, 1999, Eötvös József Könyvkiadó. 205 p.

Szõke Katalin. = Élet és Irodalom, 2000. febr. 11. 13. p. /Ex libris./ Élet és Irodalom, 2000/06. szám

OROSZ KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA
vál., szerk. Szőke Katalin, Zöldhelyi Zsuzsa – Magyar Könyvklub

Füzi László: Örök versek. = Új Könyvpiac, 2002. febr. 16.

AZ OROSZ IRODALOM ANTOLÓGIÁJA A KEZDETEKTŐL 1940-ig
szerk. Zöldhelyi Zsuzsa és Szőke Katalin – Nemzeti Tankönyvkiadó

Füzi László: Örök versek. = Új KönyvPiac, 2002. febr. 16

MARINA CVETAJEVA VERSEI.
(Fordította: Bajcsi Cecília, Baka István, Gy. Horváth László, N. Kiss Zsuzsa, Rab Zsuzsa, Veress Miklós)
Budapest, 2007, Európa Könyvkiadó, Lyra Mundi.

Szőke Katalin: Marina. = Új Könyvpiac, 2007. 07.05.

BAKA ISTVÁN MŰVEI. MŰFORDÍTÁSOK I.
[Válogatta, a jegyzeteket és az utószót írta: Szőke Katalin; A szöveget gondozta: Bombitz Attila.]
Szeged, 2008, Tiszatáj Könyvek, 482 p. /Baka István művei. /
és
BAKA ISTVÁN MŰVEI. MŰFORDÍTÁSOK II.
[Válogatta, a jegyzeteket és az utószót írta: Szőke Katalin; A szöveget gondozta: Bombitz Attila.]
Szeged, 2008, Tiszatáj Könyvek, 455 p. /Baka István művei. /

Szőke Katalin: Baka István műfordításai. = Új KönyvPiac, 2008. május 31.
Arany Mihály: Megjelentek Baka István műfordításai. = www.szegedma.hu 2008. június 11
Szőke Katalin: Baka István műfordításai. Orosz költészet. = Tiszatáj, 2008. július. 51-55. p.
M. Nagy Miklós: Az este szépsége és a napszentület. = Élet és Irodalom, 2008. október 3.
Kalavszky Zsófia: „Az én Moszkvámban kupolák ragyognak” = Élet és Irodalom, 2008. október 3. 27. p.

BAKA ISTVÁN MŰVEI. MŰFORDÍTÁSOK III.
[Válogatta, a jegyzeteket és az utószót írta: Szőke Katalin; A szöveget gondozta: Bombitz Attila.]
Szeged, 2009, Tiszatáj Könyvek, 361 p. /Baka István művei. /

Szekeres Nikoletta: “van egy Baka…” Interjú Olasz Sándorral a Baka-életmű kiadása kapcsán. = Irodalmi Jelen, 2009. február 1.
Baka István: Műfordítások III. = litera.hu 2009. június 03.
Ünnepi Könyvhét. = Népszava Online, 2009. június 05.
Elkészült a Baka István-életműsorozat utolsó darabja. = Új Könyvpiac, 2009. június 06.
Árpás Károly: Teljesség és hiányok. Gondolatok Baka István Műfordítások I-III. megjelenése kapcsán. = Új Dunatáj, 2009. december. 39-43. p.
Árpás Károly: Teljesség és hiányok. Gondolatok Baka István Műfordítások I-III. megjelenése kapcsán. = Sulinet.hu