Az erdélyi irodalomról a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban

2008. április 11.

Csutak Judit és Borsodi L. László Szegeden


Az idei Költészet Napját a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium 12. osztályos diákjai rendhagyó irodalomórával köszöntötték. Az órát – melynek témája az erdélyi irodalom, azon belül főleg Szilágyi Domokos, Kovács András Ferenc, Orbán János Dénes és Lövétei Lázár László költészete volt – CSUTAK JUDIT, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium tanárnője tartotta. A versek felolvasásában közreműködött az ugyancsak a Márton Áron Gimnáziumból érkezett Borsodi L. László költő is.

A program előzményeiről:

ERDÉLYI KÖLTŐK SZEGEDEN, BAKA ISTVÁN CSÍKSZEREDÁBAN

Előkészületek
Az elmúlt évek folyamán többször is szóba került, hogy – mivel úgy gondoljuk, Baka életműve a magyar (kortárs) irodalom egyik meghatározó opusa, és ennek ellenére kevesen ismerik – meg kellene rendezni a szegedi verseny előválogatójaként egy Baka István verseiből, versfordításaiból álló szavalóversenyt Csíkszeredában, amelynek győztesei majd Szegeden mérhetnék össze tudásukat, s ez mintegy jutalom is lenne a továbbjutóknak. Ez jó lehetőség lenne arra, hogy túlmenően azon, hogy valami keveset viszonozzunk a szegediek vendégszeretetéből, Baka írásait minél több Márton Áron-os, sőt csíkszeredai diák és felnőtt
megismerje.
2007 novemberétől aztán elkezdődtek a tárgyalások a Baka István Alapítvány és a Márton Áron Gimnázium között egy esetleges közös pályázat ügyében, amely fedezné egy Csíkszeredában 2008 májusában megrendezendő Baka-verseny és egy kortárs irodalomról szóló előadássorozat költségeit magyarországi előadókkal. (Ez a magyarázata annak, hogy anyagi meggondolások alapján 2007 novemberében nem mentünk Szegedre, összpontosítva a csíkszeredai és a 2008-as szegedi útra.) Az alkalom adott volt: Baka István 2008-ban lenne 60 éves.

A szervezés első lépéseként iskolánk vezetősége együttműködési nyilatkozatot írt alá a Baka István Alapítvánnyal, hogy a szegediek pályázni tudjanak a Nemzeti Civil Alap Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma által kiírt Magyarországi civil szervezetek határon átnyúló civil kapcsolatainak támogatása című pályázatára, amely megengedi civil szervezetek határon átnyúló szakmai együttműködését, közös programok megvalósítását. A pályázatban foglaltak értelmében a cél az volt, hogy az alapítvány –
együttműködve iskolánkkal – szavalóversenyt szervezzen Szegeden határon túli középiskolás diákok részvételével, illetve népszerűsítse Csíkszeredában Baka István költészetét, ezzel mintegy hozzájárulva az életmű kanonizálásához, a Baka-költészet értékeinek tudatosításához, az egyetemes és kortárs magyar irodalom olvasására való késztetéshez, a humán kultúra értékeinek átadásához.

Erdélyi költészetekről Szegeden

A pályázat sikeresnek bizonyult, és a kultúraátadás, értékközvetítés jegyében – még a csíkszeredai rendezvénysorozatot megelőzően – a Baka István Alapítvány meghívására 2008. április 10 – 11-ére Szegedre utazhatott iskolánk két magyartanára, hogy az erdélyi költészetről, a kortárs magyar költészet erdélyi vonatkozásairól beszélhessen. Csutak Judit tanárnő a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban, Magyarország második-harmadik legjobb középiskolájában tartott irodalomórát a kortárs erdélyi költészetről: arról beszélt, hogy a Szilágyi Domokos-poétika hagyománya miként folytatódik néhány erdélyi kortársnál,
Kovács András Ferenc, Orbán János Dénes és Lövétei Lázár László költészetében. A versek felolvasásában közreműködött Borsodi L. László magyartanár.
Borsodi L. László Erdélyi Ágnes igazgatónő meghívottjaként a Móra Ferenc Kollégiumban lépett fel. 2007-ben megjelent Félemelet (Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda) című, negyedik verseskötete kapcsán költészetéről, irodalomról, az irodalom taníthatóságáról, költői ambícióiról beszélt. Beszélgetőtársa Csutak Judit tanárnő volt.”

/Részlet Borsodi L. László: „CSAK A SZAVAK MÁR NEM MARADT MÁS” Baka István (1948 – 1995) költő emlékére című írásából. In: A Csíkszeredai Márton Áron Gimnázium évkönyve a 2007-2008. évre. Csíkszereda, 2008./

Néhány internetes oldal, melyeken CSUTAK JUDIT tudományos munkájáról és publikációiról tájékozódhatunk:

Néhány tankönyv:
  • Bara Katalin – Csutak Judit: Irodalmi szöveggyűjtemény (I. kötet). 11-12. osztály, Ábel Kiadó, 2008
  • Bara Katalin – Csutak Judit: Irodalmi szöveggyűjtemény (II. kötet). 11-12. osztály, Ábel Kiadó, 2008
  • Bara Katalin – Csutak Judit – Balázs Géza – Benkes Zsuzsa: Útmutató a magyar nyelv és irodalom tankönyvekhez. Ábel Kiadó, 2005
  • Bara Katalin – Csutak Judit – Balázs Géza – Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv és irodalom tankönyv a 12. osztály számára. T3, Sepsiszentgyörgy, 2005
  • Bara Katalin – Csutak Judit – Balázs Géza – Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv és irodalom – Tankönyv a XI. osztály számára. Déva, Corvin Kiadó, 1999


A rendezvényt az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma támogatta, s a Baka István Alapítvány szervezte.
Köszönetet mondunk Fabulya Andrea tanárnőnek (Radnóti Gimnázium) a szervezésben nyújtott segítségéért!