A Baka István Alapítvány rendezvénysorozata Csíkszeredában I. „CSAK A SZAVAK MÁR NEM MARADT MÁS” – Baka István versmondó verseny

2008. május 21. 14 óra a MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM KÁPOLNA-DÍSZTERMÉBEN

Baka István versei Csíkszeredában

„»Csak a szavak már nem maradt más« címmel 2008. május 21 – 23-a között került sor Csíkszeredában a Baka István-rendezvénysorozatra, amelynek szervezésében rendkívüli módon együttműködtek az iskola Magyar Nyelv és Irodalom Katedrájának tagjai, az iskola
vezetősége és személyzete. A szavalóversenyt – amelyre május 21-én került sor a gimnázium Majláth Gusztáv Károly-kápolnájában – meghirdettük a csíkszeredai középiskolásoknak és külön iskolánk diákjainak. Előbbiek négy-négy tanulót küldhettek, a szervező iskola diákjai közül évfolyamonként öt-öt tanuló nevezhetett be.”
/Részlet Borsodi L. László: „CSAK A SZAVAK MÁR NEM MARADT MÁS” Baka István (1948 – 1995) költő emlékére című írásából./

„CSAK A SZAVAK MÁR NEM MARADT MÁS” BAKA ISTVÁN VERSMONDÓ VERSENY csíkszeredai középiskolás diákok részvételével

A rendezvény Borsodi L. László tanár úr köszöntő beszédével kezdődött. A szegedi Baka István Alapítvány nevében dr. Tényi Jánosné titkár üdvözölte a résztvevőket.

A műsorvezető Duda Tihamér, az intézmény diákja volt.


Borsodi L. László köszöntőjének szövege (gépelt változat az alapítvány régi honlapjáról)

A versenyre 27 versmondó nevezett.
A pályázóknak két költeményt kellett előadnia: Baka István egy versét vagy versfordítását és egy nyugatos költő (Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Füst Milán vagy Karinthy Frigyes) alkotását.
A verseny kétfordulós volt: az első fordulóban a nyugatos költők alkotásai, a második fordulóban a Baka István-versek vagy versfordítások hangzottak el.

A versmondás és díjátadás néhány pillanata:


A zsűri tagjai és a versenyzők névsora

Munkában a zsűri:


Helyezettek:
I. Szikszai László XI.B. Márton Áron Gimnázium (felkészítő tanár: Csutak Judit)
II. Gondos Mária Magdolna XI.A. Márton Áron Gimnázium (felkészítő tanár: Csutak Judit)
III. Bálint Boróka XI.B. Márton Áron Gimnázium (felkészítő tanár: Csutak Judit)
Különdíj: Kovács Tímea XII.B. Márton Áron Gimnázium (felkészítő tanár: Borsodi L. László)

A négy helyezett meghívást kapott a Baka István Alapítványtól az „ÉN ITT VAGYOK – ÜZENET ÚJ-HULIGÁNIÁBÓL” című versmondó verseny novemberi szegedi döntőjére.

A rendezvényt az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma és a Tiszatáj Alapítvány támogatta.

 Kapcsolódó anyagok, sajtóvisszhang: