A Baka István Alapítvány rendezvénysorozata Csíkszeredában II. Előadások a kortárs magyar irodalomról

2008. május 22.
a MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM KÁPOLNA-DÍSZTERMÉBEN

14.00 -14.50
„… legyek versedben asszonánc” – Baka István költészete
Előadó: Nagy Gábor költő, író, irodalomtörténész

15.00 -15.50
Fiatal magyar költők
Előadó: NAGY GÁBOR költő, író, irodalomtörténész

ELŐADÁSOK A KORTÁRS MAGYAR IRODALOMRÓL

A csíkszeredai Baka-rendezvények keretén belül 2008. május 22-én három előadásra került sor a gimnázium kápolnájában, amely egyben a Csík körzeti magyar szakos tanárok módszertani napjának is a tematikáját képezte. Nagy Gábor budapesti irodalomtörténész, költő először „…legyek versedben asszonánc”. Baka István költészete címmel (amely egyébként Baka-monográfiájának is a címe) tartott előadást a szegedi alkotó életművéről. Az előadó a Baka-líra sajátosságairól szólva arra világított rá, hogy költészetében a József Attila-i
szemléletmód miként kapcsolódik össze Baka egységes metaforarendszerével. Nagy Gábor élvezetes előadásában – versekkel is alátámasztva – mutatott rá a bakai alapmetaforából kibontott gondolatiságra, allegorikus képrendszerére. Szólt továbbá a korai, közép és késői Baka-líráról, és arról, hogy a kozmikus táj elemei, a költői toposzok nála más hangon szólalnak meg, mint József Attilánál vagy Nagy Lászlónál, szigorú ritmikájú kerek mondatai széttöredeznek, ironikusan szólnak, sőt műfajparafrázist is találunk versei között. Nagy előadásában kiemelte, hogy Baka tudatos költő, poeta doctus volt.

Második előadásában – Kortárs magyar irodalom címmel – Nagy Gábor Erdélyben kevésbé ismert, az előadó szerint éppen kanonizálódó magyarországi költői (élet)művekről beszélt: többek között Falusi Márton, Szentmártoni János poétikája volt terítéken.”


/Részlet Borsodi L. László: „CSAK A SZAVAK MÁR NEM MARADT MÁS” Baka István (1948 – 1995) költő emlékére című írásából./

16.00 -17.30
Baka István: Szekszárdi mise
Előadja: ORBÁN GYÖRGY előadóművész

„A tudományos előadások után Orbán György magyartanár, szekszárdi előadó egyórás színpadi előadása következett. Orbán Baka István Szekszárdi mise című alkotásának színpadi változatát adta elő. Az egyfelvonásos színpadi mű sikeres volt – a közönségnek elnyerte a tetszését.”

/Részlet Borsodi L. László: „CSAK A SZAVAK MÁR NEM MARADT MÁS” Baka István (1948 – 1995) költő emlékére című írásából./

A rendezvényt az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma és a Tiszatáj Alapítvány támogatta.

Kapcsolódó anyagok, sajtóvisszhang: