Vörösmarty. 1850

                                   „Majd eljön a hajfodrász, a tavasz…”

… Zsandárköpenyként gyűretik
a víz a szélben – nádasok
őrláncai állják körül
a benne tükröző napot.

E tó – az ég kifolyt szeme
vagy Istené. Továbbmegyek.
A réten prokrusztész-kaszával
egyformára nyesett füvek.

Nyesettek? Így nőnek. Hiába
képzelnék még erőszakot,
hol gyomként teremnek a bátrak,
s pipacsszínük is átkozott.

E tájhoz hozzáöregedni
lehet csak. Ráncos az idő.
Bánatunk üres szemgödör – hiába
néz farkasszemet vélünk a jövő.

_______________________________________________
Baka István Magdolna-zápor című kötetéből

      Előző oldal          Következő oldal