70 éve született Baka István – Megemlékezés Bonyhádon, Móser Zoltán KÉP-TÁR-HÁZ nevű emlékházában és koszorúzás a szekszárdi Alsóvárosi temetőben

MÓSER ZOLTÁN fotóművész, író, a KÉP-TÁR-HÁZ létrehozója, az itt folyó programok odaadó szervezője. A kis magánmúzeumot és kulturális központot négy Tolna megyei író, költő: Illyés Gyula, Mészöly Miklós, Lázár Ervin és Baka István tiszteletére hozta létre. A házban mindannyiuk születésnapján és egyéb velük kapcsolatos fontos események évfordulóin rendezvények zajlanak irodalomtörténészek, írótársak, barátok, tisztelők részvételével. Legutóbb Baka István 70. születésnapja, 2018. július 25. adott alkalmat az összejövetelre. 


NAGY GÁBOR költő és irodalomtörténész személyes élményein túl – első előadóként – a Klepszidra c. Baka-versről beszélt.

KATÓ HAJNALKA versmondó a Tél Alsósztregován c. verset mondta el.

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ irodalomtörténész,  emeritus professzor A kisfiú és a vámpírok c. Baka-kisregény kapcsán a „vámpirológia tudományába” avatta be a hallgatóságot. Kiemelte, hogy a vámpír-irodalom minden korban – ahogyan Bakánál is – politikai szimbólumként működött.

HEGEDŰS ÉVA pulmonológus főorvos (Bonyhád) előadása a Farkasok órája c. versről szólt.
(Egy Hegedűs Évát bemutató portréfilm: Bonyhádi Arcképcsarnok, 2004)

N. HORVÁTH BÉLA irodalomtörténész a Képeslap 1965-ből c. verset választotta előadása tárgyául.

FÜZI LÁSZLÓ irodalomtörténész, a Forrás főszerkesztője egy Baka István-arcképvázlatot rajzolt meg, címet adva egy jövendőbeli lehetséges kutatási témának: „Baka István mint regényhős”

KOVÁCS GÁBOR előadóművész egy Baka-verset (Caspar Hauser) és egy műfordítást (CM Bellman: 21. episztola) zenésített meg erre az alkalomra.

A Jelenkor online 2018. július 18-án így ad hírt az eseményről:

Egy komment a Jelenkor híréhez:

A bonyhádi megemlékezés után a résztvevők Szekszárdra utaztak, ahol megkoszorúzták Baka István sírját az Alsóvárosi temetőben.

A felvétel forrása: Wessely Gábor: A hetven éve született Baka Istvánra emlékeztek. TEOL, 2018. július 25. Fotó: Mártonfai Dénes. (A galéria további képeit ld. ITT


Sajtóvisszhang:
Kapcsolódó programok, bejegyzések: