Yorick Hódmezővásárhelyen

Dr. Cserjés Katalin, a Szegedi Tudományegyetem BTK Modern Magyar Irodalmi Tanszékének adjunktusa rendszeresen vezet továbbképzéseket középiskolai magyartanárok számára.

Jelenlegi tanfolyamának címe: „NYOMOZÁS ÉS FELFEDEZÉS”. Gondolkodás-módszertani és műelemzési, szöveg- és képmegközelítési tanfolyam.
A tanfolyam tematikájába a klasszikus szövegek újraolvasása és a modernséggel való szövegkapcsolatok, intertextusok keresése is beletartozik: így jönnek létre dilemmák és kérdésfelvetések a szemináriumokon. A képzés 2 hónapos időtartamú, heti egy alkalommal, hétfőnként 16 és 19 óra közt zajlik a hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskolában.


A Baka István Alapítvány 2009. április 6-án kapcsolódott be a munkába, amikor Fabulya Andrea tanárnő (Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged), alapítványunk kuratóriumi tagja vendégelőadóként vezette a háromórás foglalkozást.

YORICK című szemináriumon a hallgatóság aktív közreműködésével áttekintették a téma világirodalmi és képzőművészeti felbukkanásait Shakespeare-től napjaink magyar irodalmáig. Az órán Baka István két Yorick-versciklusának (Yorick monológjai [hét vers] és Yorick visszatér [három vers]) elemzése központi szerepet kapott.

A Baka István Alapítványt három fő képviselte a hallgatóság soraiban. A foglalkozás előtt megtekintettük és lefotóztuk a vásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium udvarán található Erdély-emlékfalon azt az emléktáblát, melyre idézetet véstek Baka István Székelyek című verséből.