Ünnepi Könyvhét 2008. Baka István művei a Grand Caféban. Műfordítások I. – Műfordítások II.

2008. június 10.

Június 10-én, kedden 19 órakor az Ünnepi Könyvhét keretében a Baka István művei sorozat negyedik és ötödik kötetének, a Műfordítások I. és Műfordítások II-nek bemutatója volt. /Szeged, 2008. Tiszatáj Könyvek A borító Pataki Ferenc munkája./

Vendégek: SZŐKE KATALIN és BOMBITZ ATTILA szerkesztők, OLASZ SÁNDOR kiadó.
Közreműködnek: FABULYA ANDREA és HAMZSA EUGÉNIA


Nyikolaj Gumiljov, Arszenyij Tarkovszkij, Viktor Szosznora és Joszif Brodszkij versei orosz és magyar nyelven hangzanak el.

»Baka István MŰFORDÍTÁSAInak háromkötetes kiadásából az első két kötet az orosz nyelvből készült fordításait tartalmazza. Baka István remekül tudott oroszul, az orosz kultúra szerelmese volt, és nem hiányzott belőle a filológusi véna sem. Műfordításai azért is rendkívül fontosak, mert munkásságában a költő és a műfordító „szerepcseréje” központi jelentőségű elvként volt jelen. A műfordításokban fellelt fordulatok és formai elemek gyakran belekerültek verseibe, s fordítva is működött ez a mechanizmus, a versek egyes motívumai visszatértek a fordításokba. Mint ismeretes, egyik legismertebb versciklusa, a Sztyepan Pehotnij testamentuma szintén fordításimitációként keletkezett, a Sztyepan Pehotnij (Baka oroszra fordított neve) maszkjában megszólaló lírai én a ciklus verseiben Szentpéterváron és Moszkvában „találkozik” azokkal az orosz költőkkel, akiket fordított, s akik munkássága jelentős hatást gyakorolt költészetére.«
(Részlet Szőke Katalin utószavából)

Baka István: Szentpéterváron újra
A szöveget a Grand Café honlapjáról kölcsönöztük. [Grand Café, Szeged honlap: új formátum]

A SZEGEDma BESZÁMOLÓJA A KÖNYVBEMUTATÓRÓL:

Megjelentek Baka István műfordításai

SZERZŐ: ARANY MIHÁLY 2008. JÚNIUS 11. SZERDA
Sajtóvisszhang:

**********

„Itt voltunk és néha sírni támadt kedvem…”
Gémes Sándor
/2008. június 11 – 15. http://szegedma.hu/2008/06/11/baka-istvan-muforditasai//