FÜLSZÖVEG

Baka István életműsorozatának második kötete a költő prózáit és drámáit tartalmazza. A prózaszövegeket illetően forrásként a budapesti Pannon Könyvkiadó által, 1991-ben Beavatások cím alatt megjelent gyűjteményes kötetet használtuk, amelybe a korábbi folyóiratbeli, illetve vegyes műfajú kötetpublikálásokhoz képest a szerző által javított, módosított szövegek kerültek. Jelen kötetünk prózákat tartalmazó részében meghagytuk a Beavatások eredeti, vers és elbeszélés dialógusára építő, ciklusos szerkezetét. E válogatásból Baka kihagyta első prózai írását, az eredetileg A Város és az Idegen, később pedig a Transzcendens etűd címet viselő elbeszélését. Miután a Beavatások kötet és ciklus mind a megírás, mind az első megjelenés tekintetében időbeni folytonosságot, egymásutániságot is reprezentál, a Baka-életműsorozat Versek gyűjteményétől eltérően itt a kimaradt elbeszélést nem függelékben, hanem a Beavatások komplett ciklusa előtt közöljük, mégpedig eredeti, folyóiratbeli címe szerint.

————————————————————————
(A Baka István művei. Próza, dráma című kötet fülszövege.)

     ← Előző oldal