Megalakult a Baka István Irodalmi Kör

A versmondó kört Fabulya Andrea mutatja be:

A Bakák

A Baka Versmondók 2014 májusában hozták létre körüket. Alapító tagokAntal Anikó (Szeged), Fabulya Andrea (Szeged), Paulovics Tamás (Szentes).

Céljuk irodalmi alkotások, elsősorban a magyar költészet remekműveinek bemutatása, megszólaltatása, népszerűsítése: a művek értő interpretációjával minél több emberhez eljuttatni az irodalmi alkotások élményét. Érdeklődésük mindenekelőtt a 20-21. századi magyar lírára terjed ki, emellett foglalkoznak a Nyugat előtti nagy kultúrtörténeti korszakok meghatározó alkotóival (Balassi, Csokonai, Petőfi, Arany és mindazok, akik írásaikkal hozzájárultak kultúránk ragyogtatásához), és közel áll hozzájuk a prózairodalom nagyjainak megszólaltatása is.

A névadásról: a versmondó kör Baka István nevét vette fel. Ezzel kívánják hangsúlyozni a Baka István-életmű fontos szerepét, arculatmeghatározó mivoltát a kárpát-medencei magyar irodalom egészében. Baka István (Szekszárd, 1948 — Szeged, 1995) költői, műfordítói, prózaírói, esszéista munkássága a magyar nyelvű irodalom és a határon túli magyar kultúra egyik emblematikus eleme. Ezért választották a kör tagjai Baka Istvánt névadóul: alkotói és emberi hitelessége, alkotásainak mindenkor és mindenhol vállalható aktualitása is kifejeződik ezzel. Mindemellett: ahogy egykor maga Baka István és az életművét jelenleg gondozó Baka István Alapítvány is, úgy a kör tagjai szintén kiemelten fontosnak tartják a határon túli magyar irodalom gondozását, ezen kapcsolatok ápolását. A Székelyföld folyóirattal való együttműködésük és a vajdasági-délvidéki magyar irodalmi kapcsolatok, előadói estek ékesen bizonyítják aktivitásukat ezen a területen. Távlati céljuk a megjelenés, műsorokkal, irodalmi estekkel való fellépés nemcsak Szegeden és Csongrád megyében, hanem a határon túli településeken is.

Baka István a költészet bakájának, közkatonájának nevezte magát, félig tréfásan, félig komolyan gondolva a kijelentést. A Baka-versmondók ezt az önjellemzésül szolgáló állítást hordozzák tovább: az irodalmi interpretáció, a versmondás közkatonáiként.

A versmondókör tagjai felléptek az Ünnepi Könyvhét szegedi rendezvényein. Képeink június 14-én készültek a Dugonics téren.