Írók Boltja, Budapest: Borsodi L. László: Maszk és szerepjáték. Baka István költészetei – könyvbemutató

2017 májusában a Kalligram Kiadónál megjelent a csíkszeredai tanár, költő, irodalomtörténész BORSODI L. LÁSZLÓ Maszk és szerepjáték. Baka István költészetei című monográfiája.

„Bor­so­di L. László könyve a 20. század máso­dik fele ma­gyar költészetének egyik leg­ki­emel­kedőbb életművét meg­al­kotó Baka István Tájkép fohásszal (Je­len­kor Kiadó, Pécs, 1996) című költői tes­ta­men­tumának mo­nog­ra­fi­kus igényű értel­mezése.” (eirodalom.ro.)

A kötet első bemutatóját az Írók Boltjában rendezték május 18-án. A szerzővel Bom­bitz At­ti­la irodalomtörténész és Mészáros Sándor kiadóvezető beszélgetett.

Fotók a bemutatóról:

Sajtóvisszhang: