„BAKA-ÉLET-MŰ” – Tíz éve halt meg Baka István. Kétnapos konferencia a Grand Caféban

A Grand Café (Szeged) 2005. szeptemberi műsorfüzetéből

Baka István Alapítvány, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és a Grand Café közös szervezésében kétnapos Baka István konferencia zajlik a Grand Café Művészmoziban. (Szeged, Deák F. u. 18. II. em.) A szimpóziumhoz kapcsolódva a Grand Café szeptember 22. és 25. között Baka István kedves filmjeit játssza.

A szimpózium célja szakmai tiszteletadás a mai magyar irodalom és a szegedi kultúratörténet egyik legfontosabb lírikusának. A megemlékezés gesztusa mellett a rendezvény az életmű irodalomtörténeti átgondolását is célozza. Az elmúlt évtized elegendő távolságot, tehát rálátást biztosít az életmű egészének és részeinek kritikai újraolvasásához a kultúra és az irodalompolitika változásai és erkölcsi-esztétikai értékrend-megújulása tükrében. Célunk az is, hogy a szimpózium előadásai segítségével Baka művét – mint hagyománykövető és hagyományteremtő életművet – világirodalmi, „kultúratudományos” nyitottságában mutassuk meg.
Fontosnak tartjuk, hogy Baka életműve újabb olvasókra és fiatalabb kritikusokra is találjon. Ezért az őt eddig is értő és ismerő irodalmárok mellett olyan, a mai kulturális életben tekintélyt szerzett fiatalabb esszéírók, kutatók, oktató tanárok részvételére számítunk, akik más kulturális kóddal, más irodalomtörténeti nézőponttal tudják megszólítani, s ezzel megújítani a Baka-műről való gondolkodásunkat.
(Bombitz Attila gondolatai nyomán. A teljes szöveg ITT olvasható.)

Az előadások reggel 9 órakor kezdődnek és nyilvánosak.

Képek az előadásokról:

PROGRAM:

Péntek, 2005. szeptember 23.

9.00 Megnyitó: Ilia Mihály
9. 30 Bedecs László (Miskolci Egyetem): Lecserélt nyelv. Baka István 1970/1990
10.00 Bazsányi Sándor (Pázmány Péter Tudományegyetem): „Vadat, halat, s mi jó falat, szem szájnak ingere…” Az evés metaforikája
10.30 Valastyán Tamás (Debreceni Tudományegyetem): Az encomim mortis hagyománya Baka István költészetében

11.00 Kávészünet

11.30 Bagi Ibolya (Szegedi Tudományegyetem): Ízekre szedve. Baka István: Jeszenyin az Angletter-ben
12.00 Szőke Katalin (Szegedi Tudományegyetem): Baka István Brodszkij fordításai

12.45 Ebédszünet

14.00 Bombitz Attila (Szegedi Tudományegyetem): Torzított tükörkép. Baka István prózájáról
14.30 Faragó Kornélia (Újvidéki Egyetem): A perspektíva végén. Baka István prózaírásáról
15.00 Olasz Sándor (Szegedi Tudományegyetem): Szekszárdi mise
15.30 Árpás Károly (Deák F. Gimnázium, Szeged): A Margit-értelmezés körei

Szombat, 2005. szeptember 24.

9.30 Füzi László (a kecskeméti Forrás főszerkesztője): Határhelyzetben. Tűnődések Baka István költészetéről
10.00 Nagy Márta: Baka István kozmikus terei
10.30 Németh Zoltán: Párhuzamos líratörténések. Baka István és Tőzsér Árpád költészetének összehasonlító vizsgálata

11.00 Kávészünet

11.30 Schein Gábor (ELTE, Budapest): Sztyepan Pehotnij – Baka István: az eredet nélküli fordítás költészete
12.00 Fenyő D. György (Magyar Tanárok Egyesülete, Budapest): „a század sötétlő sírja” – Egy vers Sztyepan Pehotnij testamentumából

13.00 Ebéd.

Szünetekben a kávézó asztalainál:

Ebéd:

A szimpózium előadásait a szervezők tanulmánykötetben kívánják összegyűjteni, ezzel is folytonosságot biztosítva a Baka-életműről szóló olvasói-szakmai dialógusnak.

Sajtóvisszhang a konferenciáról:

A tervezett tanulmánykötet 2006-ban elkészült „ÉGTÁJAK CÉLKERESZTJÉN”. Tanulmányok Baka István műveiről címmel.
(Szerkesztette Bombitz Attila.)
Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek, 226 oldal, 1980 Ft

Sajtóvisszhang a kötetről:

A KÖTET TARTALMA:

Szer és alkalom (Ilia Mihály) 7. p.
Szerkesztői előszó (Bombitz Attila) 9. p.

I. „ÉGTÁJAK CÉLKERESZTJÉN”
Bedecs László: Lecserélt nyelv. Baka István 1970/1990. 13. p.
– Füzi László: Határhelyzetben. Tűnődések Baka István költészetéről. 21. p.
– Fried István: Baka István művei tágabb kontextusban. 39. p.

II. „DANCE MACABRE”
– Bazsányi Sándor: „Vadat és halat, s mi jó falat / szem-szájnak ingere…” A felzabáltatás metaforája Baka István költészetében. 57. p.
– Nagy Márta: Baka István világterei. 67. p.
– Szigeti Lajos Sándor: Dance macabre. 77. p.
– Valastyán Tamás: Apokrif alázattal és vakmerőséggel. A halál reprezentációi Baka István verseiben. 99. p.
– Németh Zoltán: Párhuzamos líratörténések. Baka István és Tőzsér Árpád költészetének összehasonlító vizsgálata. 111. p.

III. „S ALÓLA KITETSZIK OROSZHON…”
– Bagi Ibolya: Ízekre szedve. Baka István: Jeszenyin az Angleterre-ben. 125. p. 
– Szőke Katalin: Baka István Brodszkij fordításai. 135. p.
– Schein Gábor: Eredet nélküli fordítás műve. Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusáról. 145. p.
– Fenyő D. György: „a század sötétlő sírja” Egy vers Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusából. Társbérleti éj. 159. p. 

IV. „BEAVATÁSOK”
– Bombitz Attila: Torzított tükörkép. Baka István prózájáról. 175. p.
– Faragó Kornélia: „A perspektíva végén”. Baka István prózaírásáról. 191. p.
– Olasz Sándor: Messe Sexárdique. Baka István Szekszárdi mise című regénye mint látomásos prózai szöveg. 201. p.

V. „TALÁLT KINCS”
– Kovács Lajos: Baka István szerkesztő úr. 211. p.

A kötet szerzői. 221. p.