A Baka István Alapítvány IRODALMI ESSZÉPÁLYÁZATA – kárpát-medencei középiskolák tanulói számára

ÚJ: A PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL ÉS A DÍJKIOSZTÁSRÓL A 2018. SZEPTEMBER 14-i BEJEGYZÉSBEN LEHET OLVASNI!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

FELHÍVÁS!

2018. március 21 – június 30.

70 ÉVE SZÜLETETT BAKA ISTVÁN. IRODALMI ESSZÉPÁLYÁZAT – kárpát-medencei középiskolák tanulói számára

Baka István Alapítvány pályázatot hirdet, melynek témája a 70 éve született Baka István (1948-1995) költő, író, műfordító, szerkesztő munkássága. Ajánljuk a részvételt minden irodalom iránt érdeklődő, új olvasmányokat felfedezni vágyó fiatalnak, jövendőbeli kritikusnak vagy irodalomtörténésznek, aki szeretné próbára tenni tollát, és írásaival szívesen lépne olvasóközönség elé.

Az érdeklődők 10-20 oldalas (minimum 20 000, maximum 40 000 karakteres) elemző esszé vagy
tanulmány írásával pályázhatnak.

A pályázaton a 2017/18. tanévben középiskolában tanuló diákok vehetnek részt. A pályázat jeligés.
A pályázatokat 2018. június 30-ig lehet benyújtani e-mailben vagy postai úton:

– E-mailben: alapitvany@baka.hu (A küldeménynek két dokumentumot kell csatolmányként tartalmaznia (.doc, .docx .odt vagy .pdf formátumban): 1. Az esszét, amelyen csak a jeligét illetve a címet szabad feltüntetni, a jeligén kívül nem szerepelhet személyes adat. 2. A pályázó azonosítására szolgáló dokumentumot, benne a jeligét, az esszé írójának nevét, életkorát, címét, e-mail címét,
felkészítő tanára nevét – ha van – és iskolájának adatait.)

– Postán: Baka Istvánné 1043 Budapest, Aradi u. 5. 5. em. 34. címre. (A dolgozatot egy példányban, összetűzve kell a borítékba helyezni, azon a jeligén kívül nem szerepelhet személyes adat. Az esszé mellé lezárt borítékban kell csatolni a jeligét, az esszé írójának nevét, életkorát, címét, e-mail címét, felkészítő tanára nevét – ha van – és iskolájának adatait.) A postai úton elküldött pályázatoknál a postai bélyegző dátuma a lényeges. Pályaművet nem küldünk vissza.

Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz, 2,5 cm margó. A dolgozat végén felhasznált irodalomként legalább 5 nyomtatott szakirodalmat (vagy más forrást) pontosan meg kell jelölni. Minden irodalmat a következő formában kell megadni: Szerző teljes neve: Cím, kiadó, kiadás dátuma, (évfolyam), oldalszám; internet forrás megjelölése.

Az esszék elbírálását az Alapítvány kuratóriumi tagjai és felkért szakértők végzik.

A bírálat fő szempontjai: világos, logikus gondolatmenet; a témához kapcsolódó művek alapos ismerete; érdekességre, újszerűségre, önállóságra törekvés; összehasonlító vizsgálatok alkalmazása; a szakirodalom etikus felhasználása (A pályamunkákat a szakirodalmat alaposan ismerő zsűri értékeli!).

Díjazás:
1. díj: 50 ezer forint értékű tárgy és könyvjutalom;
2. díj: 40 ezer forint értékű tárgy és könyvjutalom;
3. díj: 30 ezer forint értékű tárgy és könyvjutalom.

A legjobb pályaműveket honlapunkon és/vagy kiadványban megjelentetjük.

A szervezők elérhetősége:
Baka Istvánné: 20/254-1772; alapitvany@baka.hu
Orbán György: 70/459-1925; orbangy@gmail.com

Baka István életéről és műveiről sok információ található a www.baka.hu honlapon, amely folyamatosan bővül, tanulmányokat és bibliográfiai adatokat is tartalmaz. Baka István digitalizált művei a Digitális Irodalmi Akadémia oldalán is megtalálhatóak: https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/baka-istvan

Szeretettel várjuk a pályázatokat!

Válaszható témák:

1) MASZKRÓL MASZKRA: ZRÍNYITŐL PEHOTNIJIG
Baka István szerepei, álarcai

2) „TÁJKÉP FOHÁSSZAL”
Táj és lélek kapcsolata Baka István költészetében

3) „TENGER ÉS ÉG ABLAKTÁBLÁI KÖZÖTT
VERGŐDŐ LÉGY VOLT ÉNEKEM”
Baka István költői nyelve

4) BEAVATÁSOK
Baka István prózájának jellegzetességei

5) „VADNYÚL-IRHÁMON HAJBAKAP
SÁTÁNHAD, ANGYALHORDA”
Mítoszok, mitikus lények, archetípusok sokfélesége Baka István műveiben

6) „YORICK PEHOTNIJ FOGADOTT FIVÉREK”
Rokon vonások és különbségek Baka István alteregóiban

7) „MEGSZABADULTAM TŐLED MÉGIS ÁRVÁD
VAGYOK URAM KI VÁRVA VÁRVA VÁR RÁD.”
Baka István istenképe

8) „MEGCSENDÜL AZ EGÉSZ UNIVERZUM”
A zene szerepe Baka István műveiben
[Megfontolásra ajánljuk az ifjúkori barát, Rittersporn Gábor szavait: „A zene tulajdonképpen a hite volt” (Tiszatáj, 1997. szeptember)]

9) „…A FORDÍTÁS NEM MEGSZÜNTET, HANEM MEGSOKSZOROZ ENGEM.”
A műfordítás szerepe Baka István költői fejlődésében