Megalakult a Baka István Alapítvány

(A logó Pataki Ferenc festőművész munkája)

Az Alapítványt Baka István családja az 1995-ben elhunyt Baka István költő, író, műfordító szellemi és tárgyi örökségének közkinccsé tétele érdekében hozta létre 1998 tavaszán. E szűkebb szándék mellett az alapítók fontosnak tartják, hogy az alapítvány – közhasznú szervezetként – a magyar kultúra nagyobb egészének szolgálatába álljon.

Az Alapítvány céljai

Általánosan:
– A magyar irodalom és a hozzá kötődő társművészetek (képzőművészet, színház- és filmművészet, zene) értékeinek bemutatása, népszerűsítése, különös tekintettel a XX. század második felétől kezdődően létrejött alkotásokra.
– Ezen művek alkotóinak, előadóművészeinek, és a munkájukat segítő művelődési intézmények tevékenységének támogatása.
– A műfordítás fontosságának hangsúlyozása, magyar művek idegen nyelvekre és idegen nyelvű művek magyarra fordításának ösztönzése.

Különösen:
– Baka István költő, író, műfordító, folyóirat-szerkesztő alakjának megidézése, műveinek hozzáférhetővé tétele annak érdekében, hogy életműve a nemzeti kultúra szerves részévé, annak eleven hagyományává váljék.

E főbb célok megvalósítása érdekében:
– rendezvénysorozatok (előadóestek, konferenciák, könyvpremierek, szavalóversenyek, színházi előadások, kiállítások) szervezése vagy támogatása,
– az életművet bemutató könyvek illetve elektronikus-virtuális adathordozók (hanglemez, CD, Internet-kiállítás, rádió- és TV-felvételek) megjelenésének elősegítése,
– az életműhöz valamilyen formában kötődő pályázatok meghirdetése vagy támogatása,
– fontosabb évfordulókról való megemlékezés.

Az alapítvány közhasznú szervezet. Ennek érdekében vállalja, hogyaz 1997. évi CLVI. tv.26.§ c pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül a következőket végzi:

– „3.tudományos tevékenység, kutatás”
– „4.nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,”
– „5.kulturális tevékenység,”
– „6.kulturális örökség megóvása”

Az Alapítvány kuratóriumi tagjai:

 • Dr. Ilia Mihály, irodalomtörténész, egyetemi docens – kuratóriumi elnök
 • Dr. Tényi Jánosné, népművelő – kuratóriumi titkár
 • Barta Gyuláné Szélpál Magdolna, könyvelő – gazdasági ügyintéző
 • Árpás Károly középiskolai tanár
 • Balog József író, szerkesztő, a MASZK Egyesület vezetője
 • Bombitz Attila egyetemi oktató
 • Darvasi László író
 • Kocsis Imre Antal tanár, polgármester
 • Dr. Lengyel András irodalomtörténész
 • Dr. Olasz Sándor irodalomtörténész, a Tiszatáj főszerkesztője
 • Roboz István, köztisztviselő
 • Dr. Szigeti Lajos Sándor irodalomtörténész
 • Dr. Szőke Katalin irodalomtörténész, egyetemi docens
Sajtóvisszhang: