A Baka István Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

Készítette: Dr. Tényi Jánosné
Szeged, 2011. március 25.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Baka István Alapítvány 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 496 ezer Ft, a saját tőke 496 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 2.153 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt fel is használta. A kapott támogatás összege 1.668 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A többlet bevétel oka, hogy több sikeres pályázatot nyújtott be az alapítvány. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. sz. melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.)

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A szervezet tartaléka 488.000.-Ft. Az eredmény alakulását a 3. sz. melléklet mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 3.071. ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 1.980 ezer Ft-tal több az előző évhez képest. Az alapítvány több sikeres pályázatot nyert. A kapott költségvetési támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben költségtérítésben nem részesültek, A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest csökkentek. Megállapítható, hogy a szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. 6. sz. melléklet.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2010