A Baka István Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése

Készítette: Dr. Tényi Jánosné
Szeged, 2010. február 23.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Baka István Alapítvány 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 8 ezer Ft, a saját tőke 8 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete (ld. képek a lap alján), mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 485 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt fel is használta. A
kapott támogatás összege 450 ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. A csökkenés
oka, hogy kevesebb pályázati támogatást kaptunk. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. sz. melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.)

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka 8.000.-Ft. Az előző évhez képest csökkent 573.000.-Ft-tal. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 1.091. ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 877 ezer Ft-tal kevesebb az előző évben. A jelentős elmaradás oka a benyújtott pályázatokból kevesebb realizálódott. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása nem volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői
ez évben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 30.000 ezer Ft-ot fizetettünk ki. A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest jelentősen csökkentek. Megállapítható, hogy a szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt.
A nevezett kifizetések részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. A Baka István Alapítvány 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 581 ezer Ft, a saját tőke 573 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete (ld. képek a lap alján), mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.