A Baka István Alapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentése

Készítette: Dr. Tényi Jánosné
Szeged, 2009. március 4.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Baka István Alapítvány 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 581 ezer Ft, a saját tőke 573 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 1.435 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt fel is használta. A kapott támogatás összege 1.035 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A növekedés oka, hogy tárgyévben az NCA-tól „Magyarországi civil szervezetek határon átnyúló civil kapcsolatainak támogatására kiírt pályázaton 624.000.-Ft-ot és a „Magyar-magyar határon átnyúló civil együttműködések támogatására” kiírt pályázaton 310.500.-Ft-ot nyert, az NCA működési pályázatán 500.000.-Ft. támogatás kapott, melynek 2008. évi NCA támogatás tárgyévet érintő része került könyvelésre (az elnyert támogatásból 150.000.-Ft.2008-ban, mivel az 2008.06-01-2009.05.31 időszakra szól, így 2009-re 1350.000.-Ft maradt), A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.)

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 101ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az esztendőben már nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 1.605. ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 576 ezer Ft-tal több , oka a benyújtott sikeres pályázatok. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása nem volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 244 ezer Ft-ot fizetettünk ki. A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest jelentősen csökkentek. Megállapítható, hogy a
Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezését a 6. sz. (melléklet tartalmazza)