A Baka István Alapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentése

A Csongrád Megyei Bíróság 1998. május 4-i 884. sorszámú, Pk.60.065/1998/4.számú végzése a Baka István Alapítványt közhasznú szervezetté minősítette. A közhasznú szervezetek számára az 1997. évi CLVI törvény előírja közhasznúsági jelentés készítését, egyidejűleg az éves beszámoló elfogadásával. A törvény 19.§ (3) szakasza határozza meg a jelentés tartalmát, ennek alapján állítottuk össze a 2007. évi beszámolót.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
8/1996.(I.24) Kormányrendelet előírásának megfelelően mellékeljük a 2007.évi gazdálkodás egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását.

Költségvetési támogatás – pályázati pénzeszközök, 1 %, adományok

Támogatást nyújtó neve
NCA 2007.
NCA 2008.

APEH Csongrád M.1 %

Szeged M.J.V. Önkormányzata

  
Csongrád Megye Önkorm.

Magánszemélyek adományai

egyéb

Összesen:
Támogatás összege
    100.000,-
    300.000,-

    162.000,-

    200.000,-
      80.000,-

      50.000,-

    480.000,-

      20.000,-

1.392.000,
Felhasználás célja
Működési célú támogatás
Működési célú támogatás

Baka István: Versek megj.

Könyvkiadás támogatás
Ünnepi Könyvhét rendez.

Könyvtámogatás

Könyvkiadás, kiállítás rendezés, működés
könyvárusítás

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás elkészítéséhez nincs kötelező tartalmi részletezés –a mérleg forrás oldalának (passzívák) a 8/1996(1.24) Kormányrendelet szerinti tagolást jelenti. Az induló tőke az alapító okiratban az alapítvány céljára rendelt vagyon esetünkben az 1998 május 4-i állapotnak megfelelően 50.000.- Ft. A források mutatják a vagyoni helyzet változását az induló tőkéhez viszonyítva, a kötelezettségekkel csökkentve. Az Alapítvány szabad pénzeszközeit az OTP által vezetett egyszámláján tartja.

Kimutatás a célszerinti juttatásokról
Kiadásaink közül azokat a tételeket soroljuk ide, melyek az alapítvány által a cél szerinti tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatásokkal kapcsolhatók össze.
Közhasznúsági tevékenység keretében nyújtott pénzbeli kiadások
Mindösszesen: 1.295.000,- Ft. az alábbi megoszlásban

   
– Könyvkiadás
– Rendezvényekre Ünnepi Könyvhét, kiállítás
– Reklám
– Úti ktg. térítés
– Könyvelési díj
– Kommunikáció (posta, telefon, internet, szla vez.)
– Nyomtatvány irodaszer
– Kis értékű tárgyi eszk.
– Reprezentáció

Mindösszesen:
    Ezer Ft.
    440.000,-
    130.000,-
    100.000,-
    140.000,-
      15.000,-
    225.000,-

    110.000,-
    130.000,-
        5.000,-

1.295.000,- Ft.

Kimutatás a kapott támogatásokról
a, A Nemzeti Civil Alaptól a 2007. évre 100.000,- Ft., 208-ban 300.000,- Ft. támogatást kaptunk működési költségekre,
b, Az állampolgárok egy része jövedelme után megállapított SZJA 1 %-ának felajánlásával 162.000,- Ft-tal járult hozzá a szervezet működéséhez.
c, Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalától összességében 280.000.- Ft. támogatást kaptunk, melyből 200.000,- Ft-ot Baka István: Versek c. kötetének megjelentetésére, 80.000,- Ft-ot az Ünnepi Könyvhét szegedi rendezvényére,
d, Csongrád Megye Önkormányzatától 50.000,- Ft-ot Baka István: Versek c. kötetének megjelentetésére,
e, Az Alapítványt 2007-ben 3 fő magánszemély támogatta 480.000,- Ft-al. A támogatóktól adott cél, és az alapszabályban rögzített tevékenység működési költségeihez való hozzájárulásként kaptuk a támogatást.
f, egyéb bevételek: 20.000,- Ft.

Az így kimutatott és felsorolt támogatások, befizetések együttes összege: 1.392.000,- Ft.

Tisztségviselők juttatása
Az alapítvány tisztségviselői juttatásban nem részesültek a 2007. évben sem.

BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Baka István Alapítvány a 2007. évben az alapító okiratában kitűzött célok alapján végezte munkáját.
     „Általánosan:
– A magyar irodalom és a hozzá kötődő társművészetek (képzőművészet, színház- és filmművészet, zene) értékeinek bemutatása, népszerűsítése, különös tekintettel a XX. század második felétől kezdődően létrejött alkotásokra.
– Ezen művek alkotóinak, előadóművészeinek, és a munkájukat segítő művelődési intézmények tevékenységének támogatása.
– A műfordítás fontosságának hangsúlyozása, magyar művek idegen nyelvekre és idegen nyelvű művek magyarra fordításának ösztönzése.
     Különösen:
– Baka István költő, író, műfordító, folyóiratszerkesztő alakjának megidézése, műveinek hozzáférhetővé tétele annak érdekében, hogy életműve a nemzeti kultúra szerves részévé, annak eleven hagyományává váljék.
     E főbb célok megvalósítása érdekében:
– rendezvénysorozatok (előadóestek, konferenciák, könyvbemutatók, versmondó-versenyek, színházi előadások, kiállítások) szervezése vagy támogatása,
– az életművet bemutató könyvek illetve elektronikus-virtuális adathordozók (hanglemez, CD, internet-kiállítás, rádió- és TV-felvételek) megjelenésének elősegítése,
– az életműhöz valamilyen formában kötődő pályázatok meghirdetése vagy támogatása,
– fontosabb évfordulókról való megemlékezés.”

Baka István Alapítvány – amely létrejötte óta aktív kulturális szerepet vállal, kilenc esztendős múltra tekint vissza.
Tevékenységünket három nagy csoportba sorolhatjuk:
1) Rendezvények szervezése
a) Évente rendezünk versmondó versenyeket. A zsűriben dolgozott már többek között Zalán Tibor költő, Szikora János és Sándor János színházi rendezők, Bánffy György és Galkó Bence, színművészek, Darvasi László író, Balogh József újságíró, rádiós szerkesztő, Orbán György előadóművész.
b) Könyvpremiereket, kiállításokat, irodalmi esteket szervezünk az ország nagyobb városaiban. (Szekszárd, Szeged, Budapest, Zalaegerszeg, Hódmezővásárhely stb.)
2) Konzultációs és tudományos munka, koordináció
Az Alapítvány tudományos munkák, szakdolgozatok, könyvek, filmek, műfordítások, kiállítások, hangfelvételek készítésében vállal konzultációs és koordináló szerepet.
3) Művek megjelentetése, közzététele, sajtó alá rendezése
A kortárs irodalom támogatása mellett főként Baka István költő műveinek újabb és újabb magyar és idegen nyelvű kiadásait készítjük elő. A 2007-es évben Baka István: Versek c. kötetét jelentettük meg.

Rendezvénynaptárunk a következő programokat tartalmazza, amely a www.baka.hu című honlapunkon megtekinthető.

2007. november 28.
Katona József – Kamra: IVANOVÉK KARÁCSONYA

2007. november 12.
A STEPHEN SPENDER-DÍJ átadása Londonban

2007. október 18.
Polcz Alaine temetése a Farkasréti temetőben

2007. október 13.
A JUHÁSZ GYULA III. NEMZETKÖZI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY regionális elődöntője Szegeden

2007. október 12. – 2008. január 20.
YURI OKAMOTO, Párizsban élő japán képzőművésznő kiállítása a Móra Ferenc Múzeumban

2007. június 05.
Ünnepi Könyvhét, Szeged 2007 – Rendhagyó irodalomóra a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban

2007. június 04.
Ünnepi Könyvhét, Szeged 2007 – Kabdebó Tamás könyvbemutatója a Somogyi-Könyvtárban
Ünnepi Könyvhét. Kabdebó Tamás látogatása a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium könyvtáros továbbképzésén

2007. január 23.
Határ Győző temetése

2007. január 19.
Mészöly Miklós emléknap, Szekszárd

A közhasznúsági jelentést a Baka István Alapítvány kuratóriuma a 2008. április 1-i ülésén elfogadta.

Szeged, 2008. április 14.

Dr Tényi Jánosné                          Barta Gyuláné
             titkár                                       gazdaságvez.