A Baka István Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése

A Csongrád Megyei Bíróság 1998. május 4-i 884. sorszámú, Pk.60.065/1998/4.számú végzése a Baka István Alapítványt közhasznú szervezetté minősítette. A közhasznú szervezetek számára az 1997. évi CLVI törvény előírja közhasznúsági jelentés készítését, egyidejűleg az éves beszámoló elfogadásával. A törvény 19.§ (3) szakasza határozza meg a jelentés tartalmát, ennek alapján állítottuk össze a 2006. évi beszámolót.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
8/1996.(I.24) Kormányrendelet előírásának megfelelően mellékeljük a 2006.évi gazdálkodás egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását.

Költségvetési támogatás

Támogatást nyújtó neve
NCA

APEH Csongrád M.1 %

Szeged M.J.V. Önkormányzata

  
   
Mobilitás

Szegedért Alapítvány

Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány

Magánszemélyek adományai

Összesen:
Támogatás összege
150.000.-

212.000.-

200.000.-
118.000.-
170.000.-

100.000.-

100.000.-

30.000.-

  
136.000.-

1.366.000.
Felhasználás célja
Működési célú támogatás

Versmondó verseny

Könyvkiadás támogatás
Ünnepi Könyvhét
Versmondó verseny

Versmondó verseny

Könyvkiadás támogatása

2005. évi támogatás versmondó verseny

Működés és versmondó verseny

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás elkészítéséhez nincs kötelező tartalmi részletezés –a mérleg forrás oldalának (passzívák) a 8/1996(1.24) Kormányrendelet szerinti tagolást jelenti. Az induló tőke az alapító okiratban az alapítvány céljára rendelt vagyon esetünkben az 1998 május 4-i állapotnak megfelelően 50.000.- Ft. A források mutatják a vagyoni helyzet változását az induló tőkéhez viszonyítva, a kötelezettségekkel csökkentve. Az Alapítvány szabad pénzeszközeit az OTP által vezetett egyszámláján tartja.

Kimutatás a célszerinti juttatásokról
Kiadásaink közül azokat a tételeket soroljuk ide, melyek az alapítvány által a cél szerinti tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatásokkal kapcsolhatók össze.
Közhasznúsági tevékenység keretében nyújtott pénzbeli kiadások
Mindösszesen: 1.576.000.-.Ft. az alábbi megoszlásban

   
– Könyvkiadás
– Városi Ünnepi Könyvhét rendezvénye
– Könyvbemutatók
– Versmondó verseny
– Baka kötetek vásárlása
– Működési ráfordítások

Mindösszesen:
Ezer Ft.
300.000.-
150.000.-
170.000.-
250.000.-
130.000.-
576.000.-

1.576.000.-Ft.

Kimutatás a kapott támogatásokról
a, A Nemzeti Civil Alaptól 150.000.-Ft. támogatást kaptunk működési költségekre.
b, Az állampolgárok egy része jövedelme után megállapított SZJA 1 %-ának felajánlásával 212.000.-Ft-tal járult hozzá a szervezet működéséhez.
c, Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalától összességében 488.000.-Ft. támogatást kaptunk, melyből 200.000.-Ft-ot Baka István: Publicisztikák, beszélgetések c. kötetének megjelentetésére, 118.000.-Ft-ot az Ünnepi Könyvhét szegedi rendezvényére, 170.000.-Ft-ot az „Én itt vagyok” c. országos versmondó versenyre, amelyre határainkon túlról is érkeztek versenyzők.
d, Mobilitás Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda az „Én itt vagyok – Üzenet Új Huligániából” c. versmondó verseny megrendezésére 100.000.-Ft pályázati támogatást biztosított.
e, A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány a 2005. évi versmondó versenyünket 30.000.-Ft-al támogatta, melyet utólagosan 2006. januárban utalt egyszámlánkra.
f, Az Alapítványt 2006-ban 2 fő magánszemély támogatta136 ezer Ft-al. A támogatóktól adott cél, és az alapszabályban rögzített tevékenység működési költségeihez való hozzájárulásként, valamint a versmondó verseny támogatására kaptuk.
Az így kimutatott és felsorolt támogatások, befizetések együttes összge: 1.366.000.-Ft.

Tisztségviselők juttatása
Az alapítvány tisztségviselői juttatásban nem részesültek a 2006.évben sem.

BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Baka István Alapítvány feladatait a kuratórium által elfogadott az alapító okiratban meghatározott célok és feladatok alapján végezte.
     „Általánosan:
– A magyar irodalom és a hozzá kötődő társművészetek (képzőművészet, színház- és filmművészet, zene) értékeinek bemutatása, népszerűsítése, különös tekintettel a XX. század második felétől kezdődően létrejött alkotásokra.
– Ezen művek alkotóinak, előadóművészeinek, és a munkájukat segítő művelődési intézmények tevékenységének támogatása.
– A műfordítás fontosságának hangsúlyozása, magyar művek idegen nyelvekre és idegen nyelvű művek magyarra fordításának ösztönzése.
     Különösen:
– Baka István költő, író, műfordító, folyóiratszerkesztő alakjának megidézése, műveinek hozzáférhetővé tétele annak érdekében, hogy életműve a nemzeti kultúra szerves részévé, annak eleven hagyományává váljék.
     E főbb célok megvalósítása érdekében:
– rendezvénysorozatok (előadóestek, konferenciák, könyvbemutatók, versmondó-versenyek, színházi előadások, kiállítások) szervezése vagy támogatása,
– az életművet bemutató könyvek illetve elektronikus-virtuális adathordozók (hanglemez, CD, internet-kiállítás, rádió- és TV-felvételek) megjelenésének elősegítése,
– az életműhöz valamilyen formában kötődő pályázatok meghirdetése vagy támogatása,
– fontosabb évfordulókról való megemlékezés.”

Tevékenységünket három nagy csoportba sorolhatjuk:
1) Rendezvények szervezése
a) Évente rendezünk versmondó versenyeket. A zsűriben dolgozott már többek között Zalán Tibor költő, Szikora János és Sándor János színházi rendezők, Bánffy György és Galkó Bence, színművészek, Darvasi László író, Balogh József újságíró, rádiós szerkesztő, Orbán György előadóművész.
b) Könyvpremiereket, kiállításokat, irodalmi esteket szervezünk az ország nagyobb városaiban. (Szekszárd, Szeged, Budapest, Zalaegerszeg, Hódmezővásárhely stb.)
2) Konzultációs és tudományos munka, koordináció
Az Alapítvány tudományos munkák, szakdolgozatok, könyvek, filmek, műfordítások, kiállítások, hangfelvételek készítésében vállal konzultációs és koordináló szerepet.
3) Művek megjelentetése, közzététele, sajtó alá rendezése
A kortárs irodalom támogatása mellett főként Baka István költő műveinek újabb és újabb magyar és idegen nyelvű kiadásait készítjük elő. A 2006-os évben a Tiszatáj Alapítvánnyal közösen megjelentettük: Baka István: Publicisztikák, beszélgetések c. kötetét és az „Égtájak célkeresztjén” Tanulmányok Baka István műveiről c. könyvet, melyet Bombitz Attila irodalomtörténész szerkesztett.

Rendezvénynaptárunk a következő programokat tartalmazza, amely a www.baka.hu című honlapunkon megtekinthető.

2006 november 11.
  – „Én itt vagyok – Üzenet Új-Huligániából” Baka István vers-, énekelt vers- és prózamondó verseny
Szegeden, Bartók Béla Művelődési Központban. [/left]

2006 szeptember 28.
Baka István: Publicisztikák és beszélgetések és „Égtájak célkeresztjén” Tanulmányok Baka István műveirőlcímű kötetek bemutatója Szekszárdon, az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban.

2006. június 15.
Ünnepi Könyvhét, Szeged 2006
A 2006. évi Tiszatáj-díj és Tiszatáj-jutalom átadása, valamint
Baka István: Publicisztikák, beszélgetések című kötetének bemutatója a Bartók Béla Művelődési Központban.

2006. június 09.
Ünnepi Könyvhét 2006, Szeged
Baka István: Yorick monológjai. Költői játék egy részben a szegedi Régi Zsinagógában.
A ZALAI NYÁRI SZÍNHÁZAK Kht. vendégjátéka

2006. június 09.
Ünnepi Könyvhét 2006, Hódmezővásárhely
Baka István: Yorick monológjai. Költői játék egy részben a hódmezővásárhelyi Petőfi Sándor Művelődési Központban.
A ZALAI NYÁRI SZÍNHÁZAK Kht. vendégjátéka

2006. április 11.
Költészet Napja
Baka István: Yorick monológjai. Költői játék egy részben. Õsbemutató Zalaegerszegen a
Gönczi Ferenc Általános Mûvelõdési Központban és Közép-Európai Kulturális Intézetben.

2006. március 20.
RÓMA VARÁZSA „– KABDEBÓ TAMÁS felolvasó estje a Somogyi Könyvtárban.
Közreműködött: Baka Tünde.

2006. február 11.
Hanák Ottó, Baka István ifjúkori barátjának temetése Németkéren.

A közhasznúsági jelentést a Baka István Alapítvány kuratóriuma a 2007. június 5-i ülésén elfogadta.