A Baka István Alapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése

e. Ft.
Összes közhasznú tevékenység bevétele 2005. évben:                 1.209
központi alapból pályázati támogatás                                              350
1 %                                                                                                          144
önkormányzati pályázati támogatás                                                 250
belföldi magánszemély támogatása                                                 365

Közhasznú tevékenység ráfordításai:                                            1.066

Az 1 %-ból befolyt összeget Baka István költő halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett konferencia és emlékest kiadásaira fordítottuk.

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Rendezvények:

2005. január 22.
Tolna megye és Szekszárd a Nemzeti Színházban
  – A lelki bor – összeállítás Tolna megye íróinak, költőinek műveiből

  – Szekszárdi mise. Monológ Baka István műveiből. Összeállította: Gacsályi József. Előadta: Orbán György

  – „Hű nevelőim, a dunántúli dombok”
Irodalmi műsor Vörösmarty Mihály, Babits Mihály, Illyés Gyula, Mészöly Miklós, Baka István, Csengey Dénes, Lázár Ervin és Czakó Gábor alkotásaiból
Előadók: Döbrentei Ildikó és Levente Péter, Götz Anna és Rubold Ödön

  – „Ő idejét az bor mellett
     Az ki bölts, múlatja.” Énekek a borról.

Előadók: Orbán György, Csötönyi László, és a Négy Komjáth(y)i

2005. április 11.
Baka István Emlékszoba nyílt Szekszárdon
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Tolna Megyei Közgyűlés, a Wosinszky Mór Megyei Múzeum, a Baka István Alapítvány és a költő özvegyének közös munkája nyomán Baka Emlékszoba nyílt a szekszárdi Babits Mihály Emlékházban, a januárban felavatott Irodalom Háza és Mészöly Miklós Múzeum szomszédságában. Az emlékszoba gyűjteménye magába foglalja a hagyaték kézzel és géppel írott dokumentumait, fotóit, Baka István személyes tárgyait, könyvtárát, gazdag hanglemezgyűjteményét és dolgozószobájának bútorait. A posztumusz publikációk és a művekről egybegyűjtött tanulmányok, hang- és videóanyagok a kutatáshoz kívánnak nélkülözhetetlen segítséget nyújtani.

2005. június 10. 17 óra
Ünnepi Könyvhét – Spiró György: Fogság
A szerzővel Sárközy Bence, a Magvető Kiadó szerkesztője beszélgetett a Grand Caféban.

2005. szeptember 20.
„BAKA-ÉLET-MŰ” – Tíz éve halt meg Baka István.
„LAPOZZ FÖL ENGEM ÉS LESZEK” – Beszélgetés a Bartók Béla Művelődési Központban
Merő Béla (Zalaegerszeg), Hanák Ottó (Németkér), Kékes Gábor és Lányi Péter (Szekszárd), Balog József, Bombitz Attila és Szőke Katalin (Szeged) – a költő gyermek-, kamasz- és felnőttkori barátai találkoztak és beszélgettek a Bartók Béla Művelődési Központban. Az est 19 órakor kezdődött.

2005. szeptember 22.
„BAKA-ÉLET-MŰ” – Tíz éve halt meg Baka István
Baka István művei. Próza, dráma – könyvbemutató a Grand Caféban
A Baka-életműsorozat frissen megjelent második kötetének bemutatója 19 órakor kezdődött a Grand Café vetítőtermében. Vendégeink voltak: Olasz Sándor, a Tiszatáj főszerkesztője és Bombitz Attila, a kötet szerkesztője. Baka István Szekszárdi mise című kisregényéből részletet adott elő:
Orbán György előadóművész (Szekszárd).

2005. szeptember 23-24.
„BAKA-ÉLET-MŰ” – Tíz éve halt meg Baka István
Kétnapos konferencia a Grand Caféban
Baka István Alapítvány, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és a Grand Café közös szervezésében kétnapos Baka István konferencia zajlott a Grand Café művészmoziban. (Szeged, Deák F. u. 18. II. em.)

A szimpózium célja szakmai tiszteletadás volt a mai magyar irodalom és a szegedi kultúratörténet egyik legfontosabb lírikusának. A megemlékezés gesztusa mellett a rendezvény az életmű irodalomtörténeti átgondolását is célozta. Az elmúlt évtized elegendő távolságot, tehát rálátást biztosít az életmű egészének és részeinek kritikai újraolvasásához a kultúra és az irodalompolitika változásai és erkölcsi-esztétikai értékrend-megújulása tükrében. Célunk volt az is, hogy a szimpózium előadásai segítségével Baka művét – mint hagyománykövető és hagyományteremtő életművet – világirodalmi, „kultúratudományos” nyitottságában mutassuk meg.
Fontosnak tartjuk, hogy Baka életműve újabb olvasókra és fiatalabb kritikusokra is találjon. Ezért az őt eddig is értő és ismerő irodalmárok mellett olyan, a mai kulturális életben tekintélyt szerzett fiatalabb esszéírók, kutatók, oktató tanárok részvételére számítottunk, akik más kulturális kóddal, más irodalomtörténeti nézőponttal tudják megszólítani, s ezzel megújítani a Baka-műről való gondolkodásunkat.
(Bombitz Attila gondolatai nyomán)
Az előadások reggel 9 órakor kezdődtek és nyilvánosak voltak.

2005. szeptember 23.
„BAKA-ÉLET-MŰ” – Tíz éve halt meg Baka István
Emlékest a szegedi Régi Zsinagógában
ÉS EZ. ÉS EZ IS. Baka István emlékezete
A Baka István Alapítvány és a Maszk Egyesület estje az ALTERRA – Kortárs Előadóművészeti Központban, a szegedi Régi Zsinagógában (Hajnóczy u. 12.), este fél 8-kor
Első rész: „ÉN ITT VAGYOK”
Közreműködtek az Alapítvány 1996 óta évente megrendezett vers-, énekelt vers- és prózamondó versenyének díjazottai.
Második rész: ÉS EZ. ÉS EZ IS
Színpadi játék Darvasi László A berlini fekete füzet című tárcanovella-füzére alapján

2005 november 12.
Harmadik Országos Baka István vers-, énekelt vers- és prózamondó verseny Szekszárdon

2005 november 11.
Baka István emlékkonferencia Szekszárdon

2005 november 11.
Darvasi László: A berlini fekete füzet
 a szekszárdi Német Színházban. Előadták: Balog József és Orbán György.