A Baka István Alapítvány 2004. évi közhasznúsági jelentése

e. Ft.
Összes közhasznú tevékenység bevétele 2004. évben:                   825
központi alapból pályázati támogatás                                             200
1 %                                                                                                         150
önkormányzati pályázati támogatás                                                 200
belföldi magánszemély támogatása                                               180
közhasznú tevékenységből származó bevétel                                  95

Közhasznú tevékenység ráfordításai:                                              770

Az 1 %-ból befolyt összeget az „Én itt vagyok” Baka István versmondó verseny megrendezésére fordítottuk.

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Rendezvények:

2004. február 17.
Könyvbemutató: Baka István művei. Versek. /Tiszatáj Könyvek, 2003./
A Baka István életműkiadását indító kötet bemutatója 19 órakor a Grand Caféban volt.

2004. június 09.
Baka István versei magyarul és angolul
Könyvheti rendezvények

      1. Orbán György, szekszárdi előadóművész a Dugonics téren, az egyetem központi épülete előtt felolvasta Baka István összes versét. A felolvasás 10 órától 16 óráig tartott.

      2. 16 órakor a Sík Sándor Könyvesbolt adott otthont a következő kötetek bemutatójának, melyek között az összekötő láncszem Baka István költészete volt:
        – Baka István művei. Versek /Tiszatáj Alapítvány/
        – Baka István: Selected Poems /Észak-Írország, Abbey Press/
        – The Audit is Done = Kész a leltár (antológia, ford. Zollman Péter) /Antonin Liehm Alapítvány/
        – Európai Füzetek, 2004. május.
A beszélgetést Olasz Sándor a Tiszatáj és Mihályi Gábor az Európai Füzetek főszerkesztője vezette.

2004. november 27.
„ÉN ITT VAGYOK” – BAKA ISTVÁN VERS- ÉNEKELT VERS-, ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY SZEGEDEN a Baka István Alapítvány és a Bartók Béla Művelődési Központ rendezésében