A Baka István Alapítvány 2002. évi közhasznúsági jelentése

e. Ft.
Összes közhasznú tevékenység bevétele 2002. évben:                  346
központi alapból pályázati támogatás                                                0
1 %                                                                                                        126
önkormányzati pályázati támogatás                                                   0
pályázaton nyert támogatás                                                             100
belföldi magánszemély támogatása                                                  0
egyéb bevétel                                                                                      120

Közhasznú tevékenység ráfordításai:                                             366

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Rendezvények:

2002. március 12.
Grand Café, Szeged, Deák F. u. 18.
Baka István orosz – magyar kétnyelvű Sztyepan Pehotnij testamentuma című kötetének könyvbemutatója.
A beszélgetésben részt vettek: Domokos Mátyás, Olasz Sándor és Szőke Katalin irodalomtörténészek.
A verseket elmondták: Balog József és Valerij Lepahin.

2002. április 19.
Orosz Kulturális Központ, Budapest, Andrássy út 120.
Baka István orosz – magyar kétnyelvű Sztyepan Pehotnij testamentuma című kötetének könyvbemutatója.
A beszélgetésben részt vettek: Domokos Mátyás, Olasz Sándor és Szőke Katalin irodalomtörténészek. A verseket elmondták: Balog József és Valerij Lepahin.

2002. június 07.
Ünnepi Könyvhét
Sztyepan Pehotnij testamentuma – Rendhagyó irodalomóra a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban.
Vendégek: Balog József, előadóművész, Lepahin Valerij, a Szegedi Tudományegyetem docense, Olasz Sándor, a Tiszatáj c. folyóirat főszerkesztője.
Tanár: Fabulya Andrea

2002. november 16.
„Én itt vagyok” címmel Baka István vers-, énekelt vers- és prózamondó verseny Szegeden.
A versenyt november 16-án, 34 versenyző részvételével a Bartók Béla Művelődési Központban rendeztük meg a Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ és a Bartók Béla Művelődési Központ támogatásával. A zsűri elnöke és tagjai Balog József író, újságíró, előadóművész, Darvasi László író és Palotásné Nagy Éva, a SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar magyar szakos szakvezető tanára voltak.
Bevezetőt mondott: Olasz Sándor, a Tiszatáj főszerkesztője.

Az 1 %-ból befolyt összeget a novemberi országos versmondó találkozónkra érkező versenyzőink (úti ktg. térítés, étkezési ktg-ek hazai és határon túli Csíkszeredából, Vajdaságból) támogatására fordítottuk.
Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk.