A Baka István Alapítvány 2001. évi közhasznúsági jelentése

e. Ft.
Összes közhasznú tevékenység bevétele 2001. évben:                  134
központi alapból pályázati támogatás                                                0
1 %                                                                                                            0
önkormányzati pályázati támogatás                                                   0
pályázaton nyert támogatás                                                             134
belföldi magánszemély támogatása                                                  0
egyéb bevétel                                                                                          0

Közhasznú tevékenység ráfordításai:                                             272

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Rendezvények:

2001. január 07.
Duna Televízió
Millenniumi krónika – a Baka István Alapítvány rövid bemutatása.
A műsort készítette: Kovács Júlia.
Elhangzott: Baka István: Én itt vagyok című verse. Előadta: Mártha Attila, SZTE JGYTF.

2001. február 09.
Magyar Televízió M1
Szekszárdi mise – tévéfilm (52′)

2001. április 04.
Költészet Napja
Nagy Gábor: „…legyek versedben asszonánc”. Baka István költészete című monográfiájának bemutatója a Szegedi Honvéd Kulturális Alapítvány Arany Korona Éttermében /Victor H. u. 6./.
A szerzővel Szigeti Lajos Sándor irodalomtörténész beszélgetett.
Közreműködtek: Fekete Gizi és Rácz Tibor, a Szegedi Nemzeti Színház művészei.

2001. június 13.
Ünnepi Könyvhét
Rendhagyó irodalomóra a szegedi Tömörkény István Gimnáziumban.
Tanár: Kondász Rózsa
Vendég: Nagy Gábor költő, irodalomtörténész
Közreműködtek: Katona Kiss Margit, Mártha Attila, Németh János, Szabó Orsolya, Vass Edit versmondók.

2001. szeptember 26.
Bálint Sándor Művelődési Ház
„…virrasztásommal Isten mit akar…”
Emlékest Széchenyi István születésének 210. évfordulója tiszteletére.
Közreműködtek: Czene Zoltán, Kiss Ernő, Tatár Attiláné, Tegzes Miklós (vers és próza),
Dombiné Kemény Erzsébet (zongora).
A műsorban elhangzott Baka István Döbling című verse Kiss Ernő előadásában.

2001. november 05. és 2001. november 08.
Alsóvárosi Kultúrház
Mint Jónás (játék)
Szerkesztette, rendezte, játssza, elmondja – elkérve Baka István és Babits szavait – Galkó Bence és Janik László színművész.

2001. november 17.
Szekszárd
Emléktáblát avattak Baka István költő szüleinek házán.
Az avatóbeszédet Kocsis Imre Antal Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere mondta.
Az ünnepségen közreműködött a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus és Orbán György versmondó.
Az emléktáblát Bakó László kőfaragó művész készítette.

2001. december 01.
A Tiszatáj Alapítvány gondozásában megjelent Baka István Sztyepan Pehotnij testamentuma című verseskötetének orosz-magyar kétnyelvű változata.
A fordítás Jurij Pavlovics Guszev munkája.
A kötetet kísérő tanulmányt Szőke Katalin irodalomtörténész írta, az illusztrációkat és a borító tervét Pataki Ferenc festőművész készítette.