A Baka István Alapítvány 1998. évi közhasznúsági jelentése

e. Ft.
Összes közhasznú tevékenység bevétele 2002. évben:                  251
központi alapból pályázati támogatás                                                0
1 %                                                                                                            0
önkormányzati pályázati támogatás                                                   0
pályázaton nyert támogatás                                                             110
belföldi magánszemély támogatása                                                  0
egyéb bevétel                                                                                      141

Közhasznú tevékenység ráfordításai:                                             242

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A BAKA ISTVÁN ALAPÍTVÁNY-t a Csongrád Megyei Bíróság 1998. május 4-én vette nyilvántartásba, és egyben közhasznú szervezetté minősítette.

A Soros Alapítvány támogatásával 1998 júniusa óta az alapítvány internet-kapcsolattal rendelkezik.
Elkészítettük az alapítvány honlapját, amelynek segítségével virtuális tájékoztatást nyújtunk a weboldal böngészőinek az alábbi témákról:
        – Az alapítvány céljai, jellege, támogatói, rendezvényei;
        – Baka István élete, művei, köteteinek borítói.
Teljes egészében olvasható Baka István Tájkép fohásszal címû posztumusz gyûjteményes verseskötete, Szekszárdi mise címû prózakötete valamint mûfordításai a következõ szerzõktõl:
        – Oszip Mandelstam: Sófényű csillagok
        – C.M. Bellman: Fredman episztolái és dalai,
        – Joszif Brodszkij: Post aetatem nostram
        – Joszif Brodszkij: Új élet
        – Hodaszevics: Mint sivatagban a délibábot
        – Marina Cvetajeva: A királynõ védelmére
        – Tomas Venclova: Mondjátok meg Fortinbrasnak
        – Orosz szimbolista költõk
        – Nyikolaj Gumiljov versei

Internet: http://www.c3.hu/~baka

Rendezvényeink:

1998. jún. 5.
Ünnepi Könyvhét
Szavak és képek Baka Istvánról Baka Istvánhoz
/Illyés Gyula Megyei Könyvtár Szekszárd, 1998 /
Móser Zoltán fotóalbumát Szörényi László irodalomtörténész mutatta be Szegeden, a Sík Sándor Könyvesboltban.
A beszélgetésben részt vett: Horváth Dezső író, újságíró.
Verset mondott: Orbán György.

1998. jún. 12.
Ünnepi Könyvhét
Kormos István és Baka István versei
/Unikornis Kiadó, 1998. A Magyar Költészet Kincsestára/
Könyvpremier Szegeden, a Kortárs Galériában.
A beszélgetést Ilia Mihály irodalomtörténész vezette.

1998. júl. 12.
Szegeden, a Városházi Esték sorozatában:
Szekszárdi mise (pódiumjáték).
Baka István műveiből összeállította: Gacsályi József,
elmondta: Orbán György előadóművész.

1998. szept. 8.
“… lapozz fel engem, és leszek”
Az alapítvány tagjai részt vettek Dér András és Katona Zsuzsa Baka Istvánról szóló televíziós portréfilmjének anyaggyűjtő munkájában. A filmet 1998. szept. 12-én mutatta be az MTV2.

1998. szept. 23.
„Yorick visszatér”
Irodalmi teaház Szegeden, a Szent Imre Klubban.
Előadást tartott: Szőke Katalin irodalomtörténész,
verseket mondott: Kiss Máté.

1998. okt. 20.
„Kettős tükörben”
/Illyés Gyula Megyei Könyvtár Szekszárd, 1998./
Árpás Károly és Varga Magdolna tanulmánykötetének bemutatója Szekszárdon, az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban.
A beszélgetést vezette: Gacsályi József

1998. nov. 28-29.
„Én itt vagyok”
A József Attila Tudományegyetem Kulturális Kuratóriuma, a Baka István Alapítvány és a Szegedi Juhász Gyula Művelődési Központ országos vers-, énekelt vers- és prózamondó versenye a JATE aulájában Baka István születésének 50. évfordulója alkalmából.
A versenyt támogatta a Magyar Írók Szövetsége és a Magyar Versmondók Egyesülete.
A zsűri elnöke Zalán Tibor költő volt. A JATE aulájában a versmondó versennyel egyidőben Baka István emlékkiállítást rendeztünk.