Könyvbemutató Szekszárdon, az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban

A Tiszatáj Könyvek sorozatban jelent meg mindkét itt bemutatott kötet.
A hatkötetesre tervezett Baka István-életműsorozat harmadik kötete, a PUBLICISZTIKÁK, BESZÉLGETÉSEK, a költő publicisztikai írásait és interjúit tartalmazza. A szöveget gondozta és az utószót írta: Bombitz Attila.

BAKA ISTVÁN MŰVEINEk harmadik kötete a költő publicisztikai tárgyú írásainak eddigi legteljesebb gyűjteménye. E gyűjtemény, külön fejezetben, a vele készített beszélgetésekkel egészül ki.
A kötet összeállításakor arra törekedtünk, hogy az életmű legfontosabb műfajait: a verset, a prózát és a drámát, illetve a műfordítást kísérő, azokat nem egy esetben kiegészítő kis műfajok egységes szemlélethez jussanak.

Baka a kilencvenes évek elején számos napilapnak írt rendszeresen tárcát, sőt sorozatot; kortársairól, az őt érdeklő vagy rá ható művekről, alkotókról rendszeresen rádiós jegyzetet készített. E publikus tevékenységnek korábbról is vannak nyomai, sőt kötöttebb műfajai, de e személyesebb és szabadabb stílusgyakorlat alapvetően időhöz kötött. A legtöbb publicisztikai tárgyú írás szám szerint is 1991 és 1993 között készült. Fontos adaléka az életműnek a tárca és a beszélgetés: személyes élmények, műhelytitkok, meghatározó olvasmányok, lemezek, egy-egy vers, műfordítás, de akár egész életművek rendkívül tömör és hozzáértő esszenciái avatnak be a versek mögötti, túli, mondjuk úgy: mindent meghatározó hétköznapi, személyes világba

Bombitz Attila

Az „ÉGTÁJAK CÉLKERESZTJÉN” egy 2005-ben, a költő halálának 10. évfordulóján megrendezett konferencia anyagát foglalja egybe. Szerkesztette Bombitz Attila. Szeged, 2006, Tiszatáj Könyvek, 226 oldal.

A ​Baka István Alapítvány a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával és a Grand Caféval közösen, a Szegedért Alapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2005. szeptember 23–24-én a költő hagyományteremtő munkássága előtti tisztelgésképpen konferenciát rendezett. E szakmai rendezvény kitüntetett feladata volt, hogy Baka életművét generációs értékítélettől függetlenül, ideológiamentesen, a helyi hagyományőrzés és a költői életmű szélesebb olvasói közönséggel való megismertetés céljával elemezze, értékelje…

Bombitz Attila

A Tiszatáj Alapítvány által 2009-ig megjelentetett Baka István- vagy Baka Istvánról szóló kötetek időrendi sorrendben:

Sajtóvisszhang: