Antológiákban és egyéb, nem saját kötetekben szereplő művek

AZ OLDAL FELTÖLTÉSE FOLYAMATBAN VAN

UNIVERSITAS”70
(Vál. és szerk. Borbély Sándor.) Bp., 1970, Ifjúsági Lapkiadó Vállalat.

DÓZSA
Születésének ötszázadik évfordulójára.
(Összeáll. Tóth Gyula.) Bp., 1972, Szépirodalmi Könyvkiadó.

SZÉP VERSEK 1974
Bp., 1975, Magvető Kiadó.

ADD TOVÁBB!
55 mai költő és író
(Vál. és szerk. Csaplár Vilmos, Kulin Ferenc.) Budapest, 1976, Kozmosz Könyvek.

SZÉP VERSEK 1976
(Vál. és szerk. Bata Imre.) Bp., 1977, Magvető Kiadó.

TENGERLÁTÓ
(Vál. és szerk. Vasy Géza.) Bp., 1977, Kozmosz Könyvek.

VERSES ORSZÁGJÁRÁS
(Vál., szerk. és az előszót írta: Fodor András.)
Bp., 1977, Kozmosz Könyvek. /A Magyar Irodalom Gyöngyszemei./

SZIMFÓNIA
30 év lírai története
(Vál., szerk. és előszó: Baranyi Ferenc.) [Bp.], 1977, Kozmosz Könyvek.

GAZDÁTLAN HAJÓK
Szegeden élő fiatal költők antológiája
(Vál. és szerk. Szigeti Lajos.) Szeged, 1979.

BOLGÁR-TÁNC = БЪЛГАРСКИ ТАНЦ
Tíz magyar költő Bulgáriáról = Стихотворения на десет унгарски поети за България
[Magyar-bolgár kétnyelvű.] (Összeáll. Hadnagy Lajos, Király Zoltán.) Új Auróra, Békéscsaba, 1981.

A PARTOK FELETT
Szegedi és odesszai költők antológiája
(Szerk. Grezsa Ferenc, Olasz Sándor, Viktor Narusevics.)
Szeged-Odessza, 1981, Csongrád M. Lapkiadó Vállalat.

AZ ÉJSZAKA CSODÁI
(Vál. és szerk., az előszót írta Horgas Béla.)
Bp., 1981, Kozmosz Könyvek. /A magyar irodalom gyöngyszemei./

A KINCSKERESŐ TÁBORVEZETŐ-KÉZBEN
Módszertani gyűjtemény hét Kincskereső-tábor tapasztalataiból
(Szerk. Trencsényi László.) Szeged, 1983, Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat.

A KINCSKERESŐ KLUBVEZETŐKÉZBEN
(Szerk. Baka István.) Szeged, 1983, Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat.

Dr. DOBCSÁNYI FERENC: IRODALMI OLVASÓKÖNYV
az általános iskola 8. osztálya számára
Bp., 1983, Tankönyvkiadó.

ÉBREDÉS BOZSENCIBEN
Magyar költők versei Bulgáriáról.
(Összeáll. és bev. Kiss Ferenc.) Békéscsaba, 1984, Új Aurora. /Új Aurora Füzetek./

VERSMONDÓK KÖNYVE
Válogatás a mai magyar költészetből.
(Szerk. Dobozi Eszter.) Bp., 1984, Népművelési Intézet.

TALÁLT KINCS
Válogatás a Kincskereső c. folyóirat elmúlt 10 évi számaiból.
(Vál. Baka István és Simai Mihály, szerk. Grezsa Ferenc.) Bp., 1985.

SZÉP VERSEK 1986
(Összeáll. Ilia Mihály.) Bp., 1987, Magvető Kiadó.

ÚJHOLD-ÉVKÖNYV 1986/2
(Szerk. Lengyel Balázs.) Bp., 1986, Magvető Könyvkiadó.

ÚJ ARANYHÁRFA
Versek gyülekezeti és keresztyén családi alkalmakra.
(Vál. és szerk. Tenke Sándor.)
Bp., 1987, 1992, 1996, Magyarországi Ref. Egyh. Zsinati Irodájának Sajtóosztálya.

ÚJHOLD-ÉVKÖNYV 1988/1
(Szerk. Lengyel Balázs.) Bp., 1988, Magvető Könyvkiadó.

„DAS RHEINGOLD”
Programmheft II.
(Redaction: Matthias Theodor Vogt.) Bayreuth, 1988, Programmhefte der Bayreuther Festspiele.

VÁMPÍROK ÉS CSILLAGOK
(Vál. és szerk. Csernai Zoltán.) Bp., 1988, World S. F. Magyar Tagozata.

ÚJHOLD-ÉVKÖNYV 1989/1
(Szerk. Lengyel Balázs.) Bp., 1989, Magvető Könyvkiadó.

SZÉP VERSEK 1988
(Összeáll. Alföldy Jenő.) Bp.,1989, Magvető Kiadó.

MOST – PUNTE – HÍD
A Tiszatáj Kelet-Európai szemléiből.
Zenit, 1989

KOPJAFÁK ÉS VALLOMÁSOK
Levelek 1956-ról
Szeged, [1989?], Csapó és Társai Informatikai Kft.

DINNYÉS JÓZSEF: DALAIM KÖNYVE
ISIS Kisszövetkezet Eötvös Kiadója, 1989.

FORRÁS ANTOLÓGIA 1979-1989
(Szerk. Füzi László et al.) Kecskemét, 1990.

„ITT SZÜLETTEM ÉN, EZEN A TÁJON…”
(Vál. és szerk. Kalász Márton.)
Bp., 1990, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó.

ÚJHOLD-ÉVKÖNYV 1990/1
(Szerk. Lengyel Balázs.) Bp.1990, Magvető Könyvkiadó.

SZÉP VERSEK 1990
(Összeáll. Alföldy Jenő.) Bp.,1991, Magvető Kiadó.

ÚJHOLD-ÉVKÖNYV 1991/1
(Szerk. Lengyel Balázs.) Bp.1991, Magvető Könyvkiadó.

MAGDOLNA
(Összeáll. Réz Pál.) Bp. 1991, Helikon Kiadó. 40. p.

SZÉCHENYI ISTVÁN A MAGYAR KÖLTÉSZETBEN
Gróf Széchenyi István születésének 200. évfordulójára.
(A bev. és a jegyz. írta; a verseket összegyűjt. dr. Vértes László.) Bp. 1991, Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága.

EGYETLEN VERSEINK
(Vál., szerk. és előszó: Somos Béla.) Bp. 1991, Szépirodalmi Könyvkiadó.

SZÉP VERSEK 1991
(Összeáll. Keszthelyi Rezső, Székely Sz. Magdolna.) Bp.,1992, Magvető Kiadó.

„TAGJAI VAGYUNK EGYMÁSNAK”
A Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai.
(Szerk. Alexa Károly és Szörényi László.) Bp. [1992], Szépirodalmi Könyvkiadó Európa Alapítvány.

ÉVRŐL ÉVRE
Graves-díjas költők antológiája. Huszonhárom esztendő legszebb magyar versei.
(Sorozatszerk. Lakatos István. Szerk. Vajda Miklós.) Békéscsaba, 1992, Magyar Írószövetség – Békés Megyei Könyvtár. /Bibliotheca Hungarica./

SZÉP VERSEK 1992
(Összeáll. Körmendy Zsuzsanna.) Bp.,1993, Magvető Kiadó.

KÉT KOS KÖZÖTT
Magyar Líra Fesztiválja. Gyula 1992
(Összeáll. és szerk. Szakolczay Lajos.) Békéscsaba, Békés M. Kvt. ; Gyula, Gyulai Várszínház, 1992.

SZÉP VERSEK 1993
(Összeáll. Körmendy Zsuzsanna.) Bp.,1994, Magvető Kiadó.

PATAKI FERENC: A TERMÉSZET ARCA = THE FACE OF NATURE
[Kiállítási katalógus.] Csongrád, 1994.

HA MINDEN JÓL MEGY
(Szerk. Sebes Katalin.) Bp. 1994, Balassi Kiadó – Soros Alapítvány.

EZÜSTKÖNYV 1969-1993
(Szerk. Kovács Lajos.) Tatabánya, 1994. /Új Forrás Könyvek./

88 HÍRES VERS ÉS ÉRTELMEZÉSE A VILÁGIRODALOMBÓL
Bp. 1994, Móra Könyvkiadó.

SZAVALÓKÖNYV
Versmondó diákoknak.
(Vál. Rigó Béla.) 1995, Unió Kiadó, Diákkönyvműhely.

SZÉP VERSEK 1994
(Összeáll. Körmendy Zsuzsanna.) Bp.,1995, Magvető Kiadó.

VÁLOGATOTT HOLMI
(Szerk. Domokos Mátyás, Fodor Géza et al.) Bp., 1995, Holmi – Magvető.

BENE KÁLMÁN – GYÉMÁNT CSILLA: MAGYAR IRODALOM 8. OSZTÁLYimage

ÉLET ÉS IRODALOM ANTOLÓGIA
(Szerk. Dérczy Péter et al.) Bp., l995, Élet és Irodalom Kft. ; Pesti Szalon Könyvkiadó.

KORTÁRS KÖLTÉSZET [KORTÁRS] GRAFIKA
’95. november 11. – december 10.
(Vál. : Füzi László.) Kecskemét, 1995, Kecskeméti Képtár és Tóth Menyhért Emlékmúzeum.
Bp. 1995, Szerzői Jogvédő Hivatal.

SZÉP VERSEK 1995
(Összeáll. és szerk. Bán Zoltán András.) Bp.,1996, Magvető Kiadó.

MÁSNAP / ANDERNTAGS
(Szerk. Kárpáti Pál.)
Bp., 1996, Argumentum Kiadó.

ANTOLÓGIA
Válogatás a szekszárdi Garay János Gimnázium egykori és jelenlegi diákjainak, valamint tanárainak munkáiból.
(Szerk. Szabóné Daczi Margit.) Szekszárd, 1996, Garay Gimnázium Centenáriuma Alapítvány.

HÉT ÉVSZÁZAD MAGYAR KÖLTŐI
(Szerk. Kovács Sándor Iván és Lakatos István.) Békéscsaba, 1996, Tevan Kiadó.

EGY TUCAT EMLÉK S KÉP
Mészöly Miklósról és Aliscáról. Móser Zoltán fotói.
Szekszárd, 1996, Illyés Gyula Megyei Könyvtár.

VONATOK BALLADÁJA
Magyar költők versei a vasútról.
(Gyűjtötte, válogatta, szerkesztette, az utószót és a bibliográfiát készítette Bényei József.)
Budapest, 1996, Magyar Államvasutak Rt.

ANGYALOK ZENÉJE
Magyar költők versei Liszt Ferencről.
(Szerk. Bényei József.)
Debrecen, 1996, Hajdú-Bihar Megyei Zenei Egyesület : Bartók Béla Nemzetközi Kórusfesztivál Szervezőbizottsága : Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézetének Ethnica Alapítványa.

EGYETLEN VERSEINK
(Vál. és előszó: Somos Béla.) Bp. 1997, Nemzeti Tankönyvkiadó.

SZEMELVÉNYEK A JATE MÓRA FERENC KOLLÉGIUMÁNAK 30 ÉVES TÖRTÉNETÉBŐL
Szeged, 1997, A JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány.

VISSZHANG ANTOLÓGIA (1985-1986)
(Szerk. Géczi János et al.) Veszprém, 1997, Vár ucca 17 Kiadó. 62-65. p. /Vár ucca tizenhét./

KORTÁRS KÖLTÉSZET – [KORTÁRS] GRAFIKAimage

SZEGEDTŐL SZEGEDIG ANTOLÓGIA
Szeged, 1998, Bába és Társai Kft.

BORÁGGAL ÁLDLAK
Magyar bordaloskönyv
(Szerk. Németh István Péter)
Balatonboglár, 1999, Balaton Akadémia.

HUMOROS MAGYAR KÖLTÉSZET
A XVIII. századtól a XX. századig/Válogatás
(Szerk. Margócsy István, Réz Pál, Várady Szabolcs)Budapest, 1999, Unikornis Kiadó.

FÜZI LÁSZLÓ: LAKATLAN SZIGET
Füzi László: Lakatlan sziget I-III. Napló 1997-1999. Pozsony, 2000, Kalligram Könyvkiadó.

VISSZANÉZŐ
Harminchat mai költő választott verse a XX. századi magyar lírából; esszékötet.
(Szerk. Kántor Péter)
Budapest, 2000, Élet és Irodalom; Irodalom Kft.

HAJDANI TOLNAI HÖLGYEK KÖNYVE
II. köt. Férfiak nőkről 1485-1985.
Szekszárd, 2002, Töttős Gábor kiadása.

A TEREMTMÉNYEK ARCA
A huszadik század legszebb magyar versei.
Kolozsvár, 2002, Korunk Baráti Társaság Komp-Press Kiadó.

SZERENÁD
Magyar költők szerelmes versei.
2002, Sziget Könyvkiadó.

SZEGÉNY YORICK
Kormos István emlékezete.
(Vál., szerk., összeáll. Vasy Géza.)
Budapest, 2002, Nap Kiadó.

A CSODASZARVAS NYOMÁBAN
A legszebb ezer vers költészetünk nyolc évszázadából.
(Szerk. Makkai Ádám.) Budapest, 2002, Tinta Könyvkiadó.

A MAGYAROKHOZ
Magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig.
(Szerk. Medvigy Endre.) [2003], Felsőmagyarország Kiadó ; Kiskapu Kiadó. Második, javított, bőv. kiadás.

ÉNEK A SZEGÉNYSÉGRŐL
In memoriam Móra Ferenc
(Vál., szerk., összeáll. Lengyel András.) Bp. 2003, Nap Kiadó.

A MAGYAR KÖLTÉSZET ANTOLÓGIÁJA
(Szerk. Ferencz Győző.) Budapest, 2003, Osiris Kiadó.

KÖLTŐK KÖNYVE 2003
(Összeáll. és szerk. Kőrössi P. József.) [Bp.], 2003, Noran.

MAGASISKOLA
In memoriam Mészöly Miklós
(Vál., szerk., összeáll. Fogarassy Miklós.) [Budapest], 2004, Nap Kiadó.

SZERETLEK, KEDVESEM
Szerelmes versek
(Szerk. és a szöveget vál. Erki Edit.) Budapest, 2004, Officina’ 96, 311. p. /Kvadrát Könyvek./

VILÁGJÁRÓK SZÖVEGGYŰJTEMÉNYE 7-8. osztály
(Széplaki György Dr., Vilcsek Béla dr. )
Budapest, 2004, Dinasztia Kiadó.

UTOLSÓ VERSEK, UTOLSÓ KÉPEK
2004, IGEN Katolikus Kulturális Egyesület.
(Ṡzerk. Tóth Péter Pál)

IRODALMI IKERKÖNYVEK 8. image
Budapest, 2006, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.

MAGYAR IRODALMI HERBÁRIUM
( Szerk. Szilágyi Judit és Vajda Ágnes.) Bp., 2006, General Press Kiadó.

MAGYARNAK LENNI
(Szerk. Széni Katalin.)
Budapest, 2004, Officina’ 96, 311. p.

A SZÜLŐFÖLD KÖTELEZ. BARTÓK BÉLA ÉS SZEGED
(Szerk. és tervezte: Tandi Lajos.)
Szeged, 2006, Bába Kiadó

THE TIMES STEPHEN SPENDER PRIZE 2007
Eastbourne, The Stephen Spender Memorial Trust, 2007. 18 old.

CSAPODY MIKLÓS: KÉSŐI ÜNNEP
Budapest, 2008, Korona Kiadó Kft. 254 old.

SZÉTSZAGGATOTT ORSZÁG
Trianon a magyar költészetben
(Szerk. Bíró Zoltán)
Antológia Kiadó, Lakitelek, 2010.

VIGYÉL ÁT, RÉVÉSZEM
Antológia a vízről
(Szerk. Horgas Judit, Levendel Júlia, Horgas Béla)
Budapest, 2011, Liget Műhely Alapítvány.

ÉDES HAZÁM
Kortárs közéleti versek
(Összeáll. Bárány Tibor)
Budapest, 2012 Magvető Könyvkiadó.

FÉNYCSÓVA LOBBANT
(Szerk. Horgas Judit, Levendel Júlia, Horgas Béla)
Budapest, 2012, Liget Műhely Alapítvány.

„KÖLTŐKET S BOROKAT KÓSTOLGATOK”
Tolna megyei költők, írók szőlőről és borról.
(Szerk. Lovas Csilla, Németh Judit, Rühl Gizella.)
Szekszárd, 2013, Víz’P’Art Közalapítvány.

TESTET ÖLT
(Szerk. Horgas Judit, Levendel Júlia, Horgas Béla)
Budapest, 2013, Liget Műhely Alapítvány.

HON A HAZÁBAN
(Szerk. Horgas Judit, Levendel Júlia, Horgas Béla)
Budapest, 2014, Liget Műhely Alapítvány.