Baka István művei. Versek – könyvbemutató a Grand Caféban

BAKA ISTVÁN MŰVEI. VERSEK

Tiszatáj Könyvek, Szeged, 2003.
A szöveget gondozta és az utószót írta: Bombitz Attila

Ez a kötet Baka István költeményeinek eddigi legteljesebb gyűjteményét tartalmazza. A versek gerincét a Tájkép fohásszal (Jelenkor) 1996-os kiadása alkotja, mely, bár posztumusz műként látott napvilágot, tartalmát mégis a költő állította össze. A kötet függeléke a Tájkép fohásszal kompaktságát és zártságát hivatott ellensúlyozni az oda fel nem vett, de Baka István életében megjelent, valamint a hagyatékából előkerült versek, változatok és vázlatok közlésével.

A Baka István életműkiadását indító kötet bemutatója 19.00 órakor kezdődött.
Az est vendégei voltak: DARVASI LÁSZLÓ író, FÜZI LÁSZLÓ irodalomtörténész, a Forrás főszerkesztője, OLASZ SÁNDOR irodalomtörténész, a Tiszatáj főszerkesztője és ZALÁN TIBOR költő.
A beszélgetést vezette és a költő verseit elmondta: BALOG JÓZSEF rádió- és televíziószerkesztő, a MASZK Egyesület vezetője.

A Meghívó és a Grand Café műsorfüzete:


Sajtóvisszhang: