„Az én Pannoniám” – versmondó verseny a Szekszárdi Garay Gimnáziumban

2008. március 14.

A Szekszárdi Garay János Gimnázium a Garay-napok keretében „AZ ÉN PANNONIÁM” címmel kárpát-medencei vers- és prózamondó találkozót szervezett azzal a céllal, hogy a Tolna megyei alkotóknak, Szekszárd város szülötteinek és a gimnázium volt diákjainak költészetét, prózáját népszerűsítse, illetve, hogy a középiskolás diákoknak lehetőséget adjon a vers- és prózamondásra, a szakmai beszélgetésre és az ismerkedésre.

A zsűri tagjai voltak: TÓTH ZSUZSANNA és TÓTH ERZSÉBET a Magyar Művelődési Intézet Művészeti Programok Főosztályának a főosztályvezetője és kollégája, akik maguk is előadóművészek és GACSÁLYI JÓZSEF könyvtáros, író (Szekszárd).
A találkozó hangsúlyát ezúttal nem a helyezésekre fektették, hanem a költészetről, versmondásról való beszélgetésre és ismerkedésre.

A versmondók előadásában elhangzott BAKA ISTVÁN két verse is, a Ballada és a Képeslap 1965-ből.

A meghitt hangulató, színvonalas versenyen a bonyhádi, esztergomi, kaposvári, kecskeméti, dunaújvárosi, pécsi, révkomáromi és szekszárdi középiskolások mellett egy kolozsvári diáklány is részt vett. A találkozót megtisztelte jelenlétével a vajdaságbeli Óbecsei Gimnázium pedagógus küldöttsége is.


BÁLÓ MARIANNA, a verseny szervezője így foglalta össze a nap eseményeit:

Örömmel számolhatunk be arról, hogy 2008. március 14-én Szekszárdon a Garay János Gimnáziumban „Az én Pannoniám” (Mészöly Miklós) elnevezésű középiskolások Kárpát-medencei vers- és prózamondó találkozójára került sor.

Az iskola hagyományteremtő céllal hirdette meg ezt a versenyt, azért hogy a megye szülötteinek és a mai magyar szerzőknek a költészetét megismertesse, megszerettesse az ifjúsággal.

A találkozóra a gimnázium meghívását tíz iskola tizenöt diákja fogadta el. A nevezések Bonyhádról (Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium), Dunaújvárosból (Széchenyi István Gimnázium), Esztergomból (Szent István Gimnázium), Kaposvárról (Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium), Kecskemétről (Katona József Gimnázium), Kolozsvárról Báthory István Elméleti Líceum), Pécsről (Leőwey Klára Gimnázium), Pusztaszabolcsról (Szabolcs Vezér Gimnázium), Révkomáromból (Selye János Gimnázium) és Szekszárdról (I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola és Garay János Gimnázium) érkeztek.

Délelőtt a diákok egy Tolna megyei alkotó és egy 1945 utáni magyar író vagy költő művét adták elő. Hallhattunk verseket Babits Mihálytól, Baka Istvántól, Illyés Gyulától, Kányádi Sándortól, Kis Pál Istvántól, Kormos Istvántól, Lászlóffy Aladártól, Nemes Nagy Ágnestől, Parti Nagy Lajostól, Ratkó Józseftől, Szabó Magdától, Térey Jánostól, Tóth Krisztinától, Varró Dánieltől, Weöres Sándortól és prózát Lázár Ervintől. Ebéd után a résztvevők Kovács Gábor előadásában megzenésített verseket hallgattak, majd a zsűri szakmai értékelése következett (Tóth Zsuzsanna, Tóth Zsóka, a Magyar Művelődési Intézet munkatársai, előadóművészek és Gacsályi József költő).

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 15 órakor került sor. A zsűri Fábián Péter (Garay János Gimnázium, Szekszárd) előadását első díjjal, Jókai Ágnes (Selye János Gimnázium, Révkomárom) versmondását második díjjal és Szabó Rékát (Báthory István Elméleti líceum, Kolozsvár) harmadik díjjal jutalmazta. Különdíjat kapott Horváth Krisztina (Szent István Gimnázium, Esztergom) és Rakitai Réka (Leőwey Klára Gimnázium, Pécs), de minden résztvevő (diák és felkészítő) emléklappal és ajándékkönyvekkel távozott a találkozóról.

A versenyt támogatói voltak: Babits Kiadó Kft., Baka István Alapítvány, Eszterbauer János borász, Gacsályi József költő, Garay János Gimnázium, Illyés Gyula Megyei Könyvtár, kakasdi Községi Könyvtár, Kis Pál István költő, Kovács Gábor előadóművész, Lovas Csilla muzeológus, Magyar Művelődési Intézet, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Vida Péter borász, Vitéz Attila, Wosinsky Mór Megyei Múzeum.

Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát ezen a találkozón, és hogy lesz folytatása ennek az új kezdeményezésnek.

                                                                                                 Báló Marianna, szervező